Nacházíte se zde: Úvod > Skončily netradiční zápisy prváků v Rožmberku nad Vltavou

Skončily netradiční zápisy prváků v Rožmberku nad Vltavou

Plánovaná akce (31.8.2017)

Skončily netradiční zápisy prváků v Rožmberku nad Vltavou

Od 31. srpna se tam v pěti turnusech vystřídali studenti všech bakalářských oborů - prezenční formy studia ZSF JU

Dnes skončily netradiční zápisy prváků v Rožmberku nad Vltavou, kde se postupně od konce srpna vystřídali v pěti turnusech vždy při třídenním soustředění studenti všech bakalářských oborů, prezenční formy studia ZSF JU. Tato forma seznámení se školou i mezi sebou navzájem je v rámci Jihočeské univerzity jedinečná. Dává příležitost v klidu si vyřídit všechno potřebné před vstupem do dosud neznámého vysokoškolského prostředí, poznat jeho pravidla a zároveň získat představu o zvoleném studijním oboru a poznat své budoucí spolužáky. K této netradiční a organizačně náročnější formě zápisů, které se odehrávaly opět v ubytovacím zařízení České pošty, se fakulta rozhodla i vzhledem k charakteru profesí, pro něž studenty vychovává. „Na naší fakultě připravujeme specialisty pro profese, které jsou založené na týmové práci. Sám totiž nikdo ve zdravotnických ani sociálních oborech nic nezmůže. Toto je první šance, jak si zvyknout na kolektiv, vzájemně se poznat a vytvořit partu, která bude dál spolupracovat,“ vysvětlila proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová.

Při prvním setkání s vyučujícími a staršími spolužáky, která se často konala i v neformálním kroužku v altánu či venku na lavičkách, se hodně mluvilo o rozhodnutí, proč studovat právě naši fakultu a vybraný obor. Například ke studiu oboru Speciální pedagogika – vychovatelství se zapsalo i několik studentek, které už s pomáhajícími profesemi mají zkušenosti. Je mezi nimi Michaela Beránková z Telče, která vystudovala střední zdravotní školu a byla na brigádě jako pečovatelka v Domově se zvláštním režimem Senior Home Telč. Předtím už chodila do klasického domova pro seniory jako dobrovolnice. Navíc pomáhá s péčí o handicapovaného chlapce, který je jejím příbuzným a pečuje o něj už odmala. „Vždycky mě práce s postiženými dětmi hodně bavila, už na základní škole jsem chodila pomáhat do speciálních tříd,“ vysvětlila Míša, čím ji tento obor přitáhl. Sociální školu ve Volyni, která má specializace na pečovatelskou a sociálněsprávní činnost, vystudovala Jana Hofmanová z Doubravky na Českobudějovicku. „Tam jsem se do veškeré sociální práce zamilovala a přimělo mě to pokračovat ve studiu na fakultě. Motivuje mě hlavně možnost projevit laskavost – zatímco běžný člověk na mě kouká s nedůvěrou, postižení lidé reagují i na obyčejný úsměv s velkou vděčností. Tato zpětná vazba mě velice nabíjí,“ shrnula studentka. Také jejich budoucí spolužačka Tereza Haškovcová z Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích má řadu zkušeností s pomocí potřebným lidem. Gymnazisté z této školy pomáhali v domovech důchodců, Arpidě či ve společnosti Ovečka zaměřené na rodiny s dětmi s Downovým syndromem. Chodili tam odpoledne po škole i dobrovolně o prázdninách. „Navíc moje nejlepší kamarádka má nemocné oči, takže pomáhám i jí. Nejradši bych pracovala v mateřské škole s postiženými dětmi,“ prozradila svůj cíl.

V péči o děti vidí smysl také Jiřina Gurová ze Znojma, která si po absolvování osmiletého gymnázia vybrala obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. „Moje babička pracuje dvanáct let v dětském domově ve Znojmě, chodím za ní do práce a hodně si o tom povídáme. Díky tomu vím, že tato práce má smysl, i když je někdy docela drsná,“ vysvětlila. Kromě ZSF JU se hlásila i na Fyzioterapii na Karlově univerzitě a dostala se tam, ale nakonec si vybrala České Budějovice. „Mám tu hodně kamarádů a líbí se mi, že tato fakulta propojuje zdravotnické i sociální obory,“ řekla. S netradiční formou zápisu, jak se odehrává v Rožmberku nad Vltavou, je spokojená. Ocenila, že se může na cokoli zeptat a potkává se zde i s lidmi, kteří prožívali nedávno totéž, co současní prváci, díky čemuž se mohou snadno vcítit do jejich kůže. Navíc je ještě dost času, než začne výuka, proto si člověk může snáz než na jiných školách s klasickými jednodenními zápisy zařídit vše potřebné a uvědomit si, co vlastně od studia očekává.

Vstup na vysokou školu se prvákům snažily v Rožmberku usnadnit i studentky oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory Lenka Maťhová a Andrea Matějková. „Do prvního ročníku jsme nastupovaly před čtyřmi roky, takže si pamatujeme, jaké to bylo a co jsme se tehdy potřebovaly dozvědět. Nejednáme s prváky akademicky, bereme je jako své parťáky,“ shodly se dívky. Součástí je administrativní zápis ke studiu, seznámení se zástupcem vedení fakulty, s ročníkovým vyučujícím, studijními záležitostmi, s podmínkami výuky cizích jazyků na ZSF JU, informacemi o fakultě a jejích mimoškolních aktivitách apod. Vše podstatné se dozvědí všichni najednou, nemusí se ostýchat se na cokoli zeptat a získají první povědomí o tom, co je čeká a s kým se budou na fakultě setkávat. Každý z turnusů navštívila děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., nebo další členové vedení fakulty.

Už z minulých let máme na tuto akci výborné ohlasy, proto jsme ji uspořádali znovu a těší nás, že o ni projevili zájem i studenti vyšších ročníků. Osvědčila se zejména jako možnost navázat kontakty s vyučujícími i dalšími studenty a také tím, že na jednom místě si zde prváci vyřídí vše potřebné. Při tomto soustředění je na to dostatek času, což je výhodnější, než kdyby si vše museli řešit až při nástupu do plného výukového programu," vysvětlila proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová.

Přiložené obrázky