Nacházíte se zde: Úvod > Začne výzkumný projekt, jehož tématem je Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality

Začne výzkumný projekt, jehož tématem je Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality

Novinka (2.4.2020)

Začne výzkumný projekt, jehož tématem je Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality

Multidisciplinární tým Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity uspěl v náročné soutěži Technologické agentury České republiky (TA ČR) s návrhem výzkumného projektu Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality. Cílem projektu je poskytnout podporu neformálním pečovatelům prostřednictvím psychosociálního poradenství, poradenství v oblasti zdravotních služeb a za využití moderní technologie (prostředí virtuální reality).

Výzkumný tým, který je složen z akademických pracovníků Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd a Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích, povede doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D. Složení výzkumného týmu je následující: doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., Mgr. Věra Olišarová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D. a PhDr. Jana Horová.

Návrh projektu je založen na využití teoretických východisek sociální práce, psychologie a dlouhodobé zdravotní péče. Podmínkou dosažení stanovených cílů projektu je multidisciplinární spolupráce odborníků. Záměrem řešitelského týmu je poskytnout cílové skupině neformálních pečovatelů podporu formou jak skupinového, tak individuálního poradenství, a to za využití inovativních technologických prostředků. Vytvořené prostředí virtuální reality bude zaměřeno na snížení napětí, stresu a vyčerpání neformálních pečovatelů. Aplikace pro virtuální realitu bude mít v sobě několik aktivit: uvolnění se od napětí a stresu, aktivizace vnitřních zdrojů, získání zdrojů pro čerpání energie a nácvik relaxačních technik.

Prostředí virtuální reality bude šířeno ke koncovým uživatelům prostřednictvím aplikačních garantů (ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, který je zřizovatelem Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích, společnost LEDAX České Budějovice a Krajský úřad Jihočeského kraje).

Nicméně smyslem projektu není pouze poskytnout psychosociální poradenství a poradenství v oblasti zdravotních služeb vybrané skupině uživatelů, ale také navrhnout koncept podpory neformální péče, který by vycházel z konkrétních výsledků projektu a byl všeobecně uplatnitelný v organizacích poskytující terénní sociální a zdravotní služby na území ČR. "Z tohoto důvodu věřím, že o výstupy projektu bude zájem ze strany poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb," říká docentka Brabcová. Řešení projektu bude zahájeno v dubnu 2020 a potrvá do prosince 2023.

Přiložené obrázky