Nacházíte se zde: Úvod > Začne výzkumný projekt, který se bude věnovat tématu Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic

Začne výzkumný projekt, který se bude věnovat tématu Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic

Novinka (27.2.2020)

Začne výzkumný projekt, který se bude věnovat tématu Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic

Multidisciplinární tým dvou vysokoškolských institucí – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Karlovy – uspěl v náročné soutěži Agentury zdravotnického výzkumu (AZV ČR) s návrhem výzkumného projektu Bezpečnost podávání léků sestrou na vybraných lůžkových odděleních nemocnic. Získaným projektem oba týmy, tým ze Zdravotně sociální fakulty JU a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, kontinuálně navazují na společně řešený výzkumný projekt, jehož řešení ukončily v prosinci 2019.

Výzkumný tým naší fakulty, který je složen především z akademických pracovníků Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče a akademického pracovníka z Ústavu humanitních oborů, povede prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Složení výzkumného týmu ZSF je následující: doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Ing. Radka Prokešová, Ph.D., Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., a Mgr. Ilona Lískovcová, Ph.D., MBA. Hlavním cílem projektu je vyhodnotit bezpečnost podávání léčiv sestrou a identifikovat rizikové oblasti medikačního procesu na vybraných lůžkových odděleních českých nemocnic.

V rámci prospektivní, multicentrické observačně intervenční studie bude stanoven počet lůžkových pochybení při podávání léků sestrou a budou navrženy a do praxe implementovány preventivně nápravné intervence. Zároveň bude sledována dlouhodobá udržitelnost a efektivita těchto intervencí. Během tři observací bude sledováno přibližně 21 000 podání léků. V rámci sociologického šetření bude osloven reprezentativní vzorek sester České republiky (cca 1 200). Jeho cílem bude vyhodnotit nejčastější příčiny pochybení v oblasti podávání léčiv sestrami. Důvody úspěšnosti či selhání zavedených intervencí na spolupracujících pracovištích vybraných nemocnic budou sledovány formou dotazníkového šetření provedeného před a po realizaci intervencí u 100 sester a 300 pacientů. Při řešení projektu bude náš tým úzce spolupracovat s vybranými nemocnicemi z Jihočeského kraje. „Jsem nesmírně ráda, že jsme byli v grantové soutěži úspěšní a že můžeme s kolegyněmi pokračovat s týmem farmaceutů v již dříve zahájené výzkumné činnosti. Jsem přesvědčena, že výsledky výzkumného projektu významně přispějí k poskytování bezpečné ošetřovatelské péče v oblasti podávání léčiv,“ říká profesorka Tóthová. Řešení projektu bude zahájeno v květnu 2020 a potrvá do prosince 2023.

Přiložené obrázky