Nacházíte se zde: Úvod > Zahraniční vztahy > Dokumenty > PA_Prešov_1819

PA_Prešov_1819

Odporúčaný študijný plán

OŠP PA - pôrodná asistencia

Akademický rok

2018/2019

Forma štúdia

Denná

Stupeň štúdia

1.

Študijný program

263402 - PA pôrodná asistencia

 PPVVSpolu
1. rok ZS 7/21/21 3/5/4 8/16/16 18/42/41
1. rok LS 8/30/454 2/3/3 8/16/16 18/49/473
2. rok ZS 6/25/364 2/2/2 8/16/16 16/43/382
2. rok LS 9/30/447 2/3/3 8/16/16 19/49/466
3. rok ZS 4/28/691 4/8/8 5/10/10 13/46/709
3. rok LS 5/31/605 0/0/0 5/10/10 10/41/615
Predmety 39 13 14 66
Kredity 165 21 28 214

1. rok štúdia ZS
KódPredmetTypPočet kreditovUkončenieHodinové dotácie
CLCPSObdobie
6/KPA/ANFYZ/15 Anatómia a fyziológia P 4 Skúška (S) - - 4 - Týždeň
6/KPA/EMKLI/15 Embryológia a klinická genetika P 2 Skúška (S) - - 2 - Týždeň
6/KPA/HYPEV/15 Hygiena, epidemiológia a výchova k zdraviu P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 1 1 Týždeň
6/KPA/MIKIM/15 Mikrobiológia a imunológia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
6/KPA/OSTE1/15 Ošetrovateľské techniky 1 P 6 Skúška (S) 6 - - - Týždeň
6/KPA/PRKOM/15 Profesijná komunikácia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/TEZPA/15 Teoretické základy v pôrodnej asistencii P 3 Skúška (S) - - 3 - Týždeň
9UJK/LAJAZ/15 Latinský jazyk (DH, PA) PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 1 Týždeň
6/KPA/ZABBR/15 Základy biofyziky, biochémie a rádiológie PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
6/KPA/ZASOC/15 Základy sociológie PV 1 Absolvovanie (A) - - 1 - Týždeň
6/KPA/ALMEP/15 Alternatívne metódy v pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/KINEG/15 Kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/MEKON/15 Metódy koncepcie a antikoncepcie V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKAZ1/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 1 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKNZ1/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 1 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRGYP/15 Prevencia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRPOR/15 Príprava na pôrod V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SECHO/15 Sexuálne choroby a ich prevencia V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
 

1. rok štúdia LS
KódPredmetTypPočet kreditovUkončenieHodinové dotácie
CLCPSObdobie
6/KPA/KLICV/15 Klinické cvičenia P 9 Skúška (S) 240 - - - Týždeň
    6/KPA/OSTE1/15 Ošetrovateľské techniky 1   6  prerekvizita           
6/KPA/OSTE2/15 Ošetrovateľské techniky 2 P 4 Skúška (S) 4 - - - Týždeň
    6/KPA/OSTE1/15 Ošetrovateľské techniky 1   6  prerekvizita           
6/KPA/OSPPA/15 Ošetrovateľský proces v pôrodnej asistencii P 3 Skúška (S) - - - 2 Týždeň
    6/KPA/TEZPA/15 Teoretické základy v pôrodnej asistencii   3  prerekvizita           
6/KPA/PATOL/15 Patológia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
    6/KPA/ANFYZ/15 Anatómia a fyziológia   4  prerekvizita           
6/KPA/POPA1/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 1 P 4 Skúška (S) - - 2 2 Týždeň
6/KPA/PROP1/15 Prázdninová odborná prax 1 P 2 Absolvovanie (A) 80 - - - Týždeň
6/KPA/PSYCHO/15 Psychológia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
6/KPA/SUOP1/15 Súvislá odborná prax 1 P 4 Absolvovanie (A) 120 - - - Týždeň
6/KPA/NAVYZ/15 Náuka o výžive ženy PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 1 1 Týždeň
6/KPA/PRPOM/15 Prvá pomoc PV 1 Absolvovanie (A) - - - 1 Týždeň
6/KPA/ALMEP/15 Alternatívne metódy v pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/KINEG/15 Kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/MEKON/15 Metódy koncepcie a antikoncepcie V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKAZ2/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 2 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKNZ2/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 2 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRGYP/15 Prevencia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRPOR/15 Príprava na pôrod V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SECHO/15 Sexuálne choroby a ich prevencia V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
 

2. rok štúdia ZS
KódPredmetTypPočet kreditovUkončenieHodinové dotácie
CLCPSObdobie
6/KPA/GYGO1/15 Gynekológia a gynekologické ošetrovateľstvo 1 P 4 Priebežné hodnotenie (PH) 0 0 2 2 Týždeň
6/KPA/KLCPA1/15 Klinické cvičenia v pôrodnej asistencii 1 P 9 Priebežné hodnotenie (PH) 270 - - - Týždeň
    6/KPA/KLICV/15 Klinické cvičenia   9  prerekvizita           
6/KPA/KLICHO/15 Klinika chorôb P 2 Skúška (S) - - 2 - Týždeň
    6/KPA/PATOL/15 Patológia   2  prerekvizita           
6/KPA/NESTN/15 Neonatológia a starostlivosť o novorodenca P 4 Skúška (S) - - 2 2 Týždeň
6/KPA/POPA2/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 2 P 4 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 2 Týždeň
    6/KPA/POPA1/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 1   4  prerekvizita           
6/KPA/SUOP2/15 Súvislá odborná prax 2 P 2 Absolvovanie (A) 80 - - - Týždeň
6/KPA/LAKPO/15 Laktačné poradenstvo PV 1 Absolvovanie (A) - - - 1 Týždeň
6/KPA/MULOS/15 Multikultúrne ošetrovateľstvo PV 1 Absolvovanie (A) - - - 1 Týždeň
6/KPA/ALMEP/15 Alternatívne metódy v pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/KINEG/15 Kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/MEKON/15 Metódy koncepcie a antikoncepcie V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKAZ3/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 3 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKNZ3/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 3 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRGYP/15 Prevencia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRPOR/15 Príprava na pôrod V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SECHO/15 Sexuálne choroby a ich prevencia V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
 

2. rok štúdia LS
KódPredmetTypPočet kreditovUkončenieHodinové dotácie
CLCPSObdobie
6/KPA/ANARE/15 Anesteziológia, analgézia a resuscitácia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 1 1 Týždeň
6/KPA/APSPA/15 Aplikovaná psychológia v pôrodnej asistencii P 2 Skúška (S) - - 1 1 Týždeň
6/KPA/GYGO2/15 Gynekológia a gynekologické ošetrovateľstvo 2 P 4 Skúška (S) - - 2 2 Týždeň
    6/KPA/GYGO1/15 Gynekológia a gynekologické ošetrovateľstvo 1   4  prerekvizita           
6/KPA/KLCPA2/15 Klinické cvičenie v pôrodnej asistencii 2 P 9 Skúška (S) 270 - - - Týždeň
    6/KPA/KLCPA1/15 Klinické cvičenia v pôrodnej asistencii 1   9  prerekvizita           
6/KPA/METZP/15 Metodológia záverečnej práce P 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 1 1 Týždeň
6/KPA/POPA3/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 3 P 4 Skúška (S) - - 2 2 Týždeň
    6/KPA/POPA2/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 2   4  prerekvizita           
6/KPA/PROP2/15 Prázdninová odborná prax 2 P 2 Absolvovanie (A) 80 - - - Týždeň
6/KPA/PSPED/15 Psychofyzická príprava a edukácia ženy P 3 Skúška (S) 2 - - 1 Týždeň
6/KPA/SUOP3/15 Súvislá odborná prax 3 P 2 Absolvovanie (A) 80 - - - Týždeň
6/KPA/PRETI/15 Profesijná etika PV 1 Absolvovanie (A) - - - 1 Týždeň
6/KPA/ZAFAR/15 Základy farmakológie PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
6/KPA/ALMEP/15 Alternatívne metódy v pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/KINEG/15 Kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/MEKON/15 Metódy koncepcie a antikoncepcie V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKAZ4/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 4 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
9UJK/OKNZ4/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 4 (OSE, PA, UZS) V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRGYP/15 Prevencia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRPOR/15 Príprava na pôrod V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SECHO/15 Sexuálne choroby a ich prevencia V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
 

3. rok štúdia ZS
KódPredmetTypPočet kreditovUkončenieHodinové dotácie
CLCPSObdobie
6/KPA/BAKP1/15 Bakalárska práca 1 P 5 Absolvovanie (A) 125 - - - Týždeň
6/KPA/KLCPA3/15 Klinické cvičenia v pôrodnej asistencii 3 P 16 Skúška (S) 480 - - - Týždeň
    6/KPA/POPA2/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 2   4  prerekvizita           
6/KPA/POPA4/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 4 P 5 Skúška (S) - - 3 3 Týždeň
    6/KPA/POPA3/15 Pôrodníctvo a pôrodná asistencia 3   4  prerekvizita           
6/KPA/SUOP4/15 Súvislá odborná prax 4 P 2 Absolvovanie (A) 80 - - - Týždeň
6/KPA/MANZD/15 Manažment v zdravotníctve PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
6/KPA/SZPLRO/15 Sexuálne zdravie a plánované rodičovstvo PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SSTNO/15 Špeciálna starostlivosť o novorodenca PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - - 2 Týždeň
6/KPA/ZDSPA/15 Zdravotnícka a sociálna legislatíva v pôrodnej asistencii PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Týždeň
6/KPA/ALMEP/15 Alternatívne metódy v pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/KINEG/15 Kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/MEKON/15 Metódy koncepcie a antikoncepcie V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRGYP/15 Prevencia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SECHO/15 Sexuálne choroby a ich prevencia V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
 

3. rok štúdia LS
KódPredmetTypPočet kreditovUkončenieHodinové dotácie
CLCPSObdobie
6/KPA/BAKP2/15 Bakalárska práca 2 P 5 Absolvovanie (A) 125 - - - Týždeň
6/KPA/KLCPA4/15 Klinické cvičenia v pôrodnej asistencii 4 P 16 Skúška (S) 480 - - - Týždeň
    6/KPA/KLCPA3/15 Klinické cvičenia v pôrodnej asistencii 3   16  prerekvizita           
6/KPA/ALMEP/15 Alternatívne metódy v pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/KINEG/15 Kinezioterapia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/MEKON/15 Metódy koncepcie a antikoncepcie V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/PRGYP/15 Prevencia v gynekológii a pôrodníctve V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
6/KPA/SECHO/15 Sexuálne choroby a ich prevencia V 2 Absolvovanie (A) - - - 2 Týždeň
 

Predmety štátnej skúšky
#KódPredmetUkončeniePočet kreditovTypFakulta
1 6/KPA/KOPAS/15 Klinická odborná prax v pôrodnej asistencii Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO
2 6/KPA/OBAPR/15 Obhajoba bakalárskej práce Štátna skúška (ŠS) 4 P FZO
3 6/KPA/PASS/15 Pôrodná asistencia I. Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO
 

Vysvetlivky:

Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety

Hodinové dotácie
C - Cvičenie, LC - Laboratórne cvičenie, P - Prednáška, S - Seminár

Ukončenie predmetu
Skúška (S) - Skúška, Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Absolvovanie (A) - Absolvovanie

Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity.

Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)