Odporúčaný študijný plán

RT - rádiologická technika

Akademický rok

2018/2019

Forma štúdia

Denná

Stupeň štúdia

1.

Študijný program

270674 - RT rádiologická technika

  P PV V Spolu
1. rok ZS 5/21/21 4/6/7 3/5/5 12/32/33
1. rok LS 6/22/29 3/5/5 3/5/5 12/32/39
2. rok ZS 6/24/74 2/4/4 2/4/4 10/32/82
2. rok LS 6/26/198 1/2/2 2/4/4 9/32/204
3. rok ZS 5/23/234 4/7/7 0/0/0 9/30/241
3. rok LS 5/30/415 0/0/0 0/0/0 5/30/415
Predmety 33 14 10 57
Kredity 146 24 18 188

1. rok štúdia ZS
Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C LC Obdobie
6/RAT/ANAFY/15 Anatómia a fyziológia P 4 Skúška (S) 4 - - - Semester
6/RAT/MIKRO/15 Mikrobiológia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/RABIO/15 Rádiobiológia P 5 Skúška (S) 4 - - - Semester
6/RAT/RAFYZ/15 Rádiologická fyzika a biofyzika P 6 Skúška (S) 4 2 - - Semester
6/RAT/ZAKOS/15 Základy ošetrovateľstva P 4 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - 3 - Semester
9UJK/LAJAU/15 Latinský jazyk (UZS, LVM, RAT) PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
6/RAT/PRONK/15 Prevencia v onkológii PV 2 Absolvovanie (A) 1 - - - Semester
6/RAT/PRETI/15 Profesijná etika PV 1 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/PSKOM/15 Psychológia a profesijná komunikácia PV 1 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
6/RAT/INKOT/15 Informačno-komunikačné technológie V 1 Priebežné hodnotenie (PH) - 1 - - Semester
9UJK/OKAR1/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v rádiológii 1 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
9UJK/OKNR1/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v rádiológii 1 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
 

1. rok štúdia LS
Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C LC Obdobie
6/RAT/OPIOZ/15 Ochrana pred ionizačným žiarením P 2 Skúška (S) - 2 - - Semester
6/RAT/OSEPR/15 Ošetrovateľská prax P 4 Priebežné hodnotenie (PH) - - 8 - Semester
6/RAT/PREVL/15 Preventívne lekárstvo P 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/RADI1/15 Rádiológia 1 P 5 Skúška (S) 4 2 - - Semester
6/RAT/RAPT1/15 Rádiologická prístrojová technika 1 P 5 Skúška (S) 2 - 5 - Semester
6/RAT/TOPAN/15 Topografická anatómia P 4 Skúška (S) 4 - - - Semester
6/RAT/MZMVZ/15 Moderné zobrazovacie metódy v medicíne PV 1 Absolvovanie (A) 1 - - - Semester
6/RAT/PPSOC/15 Pedagogika a sociológia PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/PRPOM/15 Prvá pomoc PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) - - 2 - Semester
9UJK/OKAR2/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v rádiológii 2 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
9UJK/OKNR2/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v rádiológii 2 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
6/RAT/ZDKIS/15 Zdravotnícke klinické informačné systémy V 1 Priebežné hodnotenie (PH) - 1 - - Semester
 

2. rok štúdia ZS
Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C LC Obdobie
6/RAT/CHIRU/15 Chirurgia P 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/KLCR1/15 Klinické cvičenia v rádiologickej technike 1 P 7 Priebežné hodnotenie (PH) - - 18 - Semester
6/RAT/RADI2/15 Rádiológia 2 P 5 Skúška (S) 4 2 - - Semester
6/RAT/RAPT2/15 Rádiologická prístrojová technika 2 P 6 Skúška (S) 2 - 4 - Semester
6/RAT/SUOP1/15 Súvislá odborná prax 1 P 2 Absolvovanie (A) - - 40 - Semester
6/RAT/VNLEK/15 Vnútorné lekárstvo P 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/FARMA/15 Farmakológia PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/PATOL/15 Patológia PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
9UJK/OKAR3/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku v radiológii 3 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
9UJK/OKNR3/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v radiológii 3 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
 

2. rok štúdia LS
Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C LC Obdobie
6/RAT/KLION/15 Klinická onkológia P 3 Skúška (S) 3 1 - - Semester
6/RAT/KCLR2/15 Klinické cvičenia v rádiologickej technike 2 P 10 Priebežné hodnotenie (PH) - - 24 - Semester
6/RAT/NUMD1/15 Nukleárna medicína1 P 5 Priebežné hodnotenie (PH) 4 1 - - Semester
6/RAT/PROPR/15 Prázdninová odborná prax P 2 Absolvovanie (A) - - 80 - Semester
6/RAT/RAON1/15 Radiačná onkológia 1 P 4 Priebežné hodnotenie (PH) 4 1 - - Semester
6/RAT/SUOP2/15 Súvislá odborná prax 2 P 2 Absolvovanie (A) - - 80 - Semester
6/RAT/ZAVYS/15 Základy výskumu PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 1 1 - - Semester
9UJK/OKAR4/15 Odborná kmunikácia v anglickom jazyku v radiológii 4 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
9UJK/OKNR4/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v radiológii 4 V 2 Priebežné hodnotenie (PH) - 2 - - Semester
 

3. rok štúdia ZS
Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C LC Obdobie
6/RAT/BAKP1/15 Bakalárska práca 1 P 5 Absolvovanie (A) - 125 - - Semester
6/RAT/KCLR3/15 Klinické cvičenia v rádiologickej technike 3 P 8 Skúška (S) - - 21 - Semester
6/RAT/NUMD2/15 Nukleárna medicína2 P 4 Skúška (S) 3 1 - - Semester
6/RAT/RAON2/15 Radiačná onkológia 2 P 4 Skúška (S) 3 1 - - Semester
6/RAT/SUOP3/15 Súvislá odborná prax 3 P 2 Absolvovanie (A) - - 80 - Semester
6/RAT/PRLEG/15 Právo a legislatína PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/SEMZP/15 Seminár k záverečnej práci PV 1 Priebežné hodnotenie (PH) - 1 - - Semester
6/RAT/ZDEKO/15 Zdravotnícka ekonomika PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
6/RAT/ZDMAN/15 Zdravotnícky manažment PV 2 Priebežné hodnotenie (PH) 2 - - - Semester
 

3. rok štúdia LS
Kód Predmet Typ Počet kreditov Ukončenie Hodinové dotácie
P S C LC Obdobie
6/RAT/BAKP2/15 Bakalárska práca 2 P 5 Absolvovanie (A) - 125 - - Semester
6/RAT/KCLR4/15 Klinické cvičenia v rádiologickej technike 4 P 15 Skúška (S) - - 40 - Semester
 

Predmety štátnej skúšky
# Kód Predmet Ukončenie Počet kreditov Typ Fakulta
1 6/RAT/KPVRT/15 Klinická prax v rádiologickej technike Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO
2 6/RAT/OZPRT/15 Obhajoba záverečnej práce Štátna skúška (ŠS) 4 P FZO
3 6/RAT/RATEC/15 Rádiologická technika Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO
 

Vysvetlivky:

Typ predmetu:
P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety

Hodinové dotácie
P - Prednáška, S - Seminár, C - Cvičenie, LC - Laboratórne cvičenie

Ukončenie predmetu
Skúška (S) - Skúška, Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Absolvovanie (A) - Absolvovanie


Sumárna tabuľka
X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín)