Študijné programy

 


urgentná zdravotná starostlivosť (UZS)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor 7.4.6. urgentná zdravotná starostlivosť (UZS)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2018/2019
Garant študijného programu doc. MUDr. Marián Šanta, CSc.Obdobie štúdia:

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok ZS 6KUS/ZABBR/15 Základy biofyziky, biochémie a rádiológie (6KUS/ZABBR/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/IZSZZ/15 Integrovaný záchranný systém (6KUS/IZSZZ/15) Absolvovanie (A) 2 P C-60 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/PRPOM/15 Prvá pomoc (6KUS/PRPOM/15) Skúška (S) 3 P P-1 S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/ANFYZ/15 Anatómia a fyziológia (6KUS/ANFYZ/15) Skúška (S) 3 P P-4 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/PPZA1/15 Kondičná príprava záchranára 1 (6KUS/PPZA1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/PRKOM/15 Profesijná komunikácia (6KUS/PRKOM/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/LAJAU/15 Latinský jazyk (UZS, LVM, RAT) (9UJK/LAJAU/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/ALPPS/15 Aplikovaná psychológia, pedagogika a sociológia (6KUS/ALPPS/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-3 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/ZIVYK/15 Zimný výcvikový kurz horskej záchrany (6KUS/ZIVYK/15) Absolvovanie (A) 2 P C-50 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/OSTUS/15 Ošetrovateľské techniky (6KUS/OSTUS/15) Skúška (S) 4 P S-6 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/PRETI/15 Profesijná etika (6KUS/PRETI/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 6KUS/PRLEG/15 Právo a legislatíva (6KUS/PRLEG/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/OKAZ1/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 1 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKAZ1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
1. rok ZS 9UJK/OKNZ1/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 1 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKNZ1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
1. rok LS 6KUS/PATFYZ/15 Patofyziológia (6KUS/PATFYZ/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
6KUS/ANFYZ/15 Anatómia a fyziológia (6KUS/ANFYZ/15) Skúška (S) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KUS/PPZA2/15 Kondičná príprava záchranára 2 (6KUS/PPZA2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KUS/ZATECH/15 Záchranárske techniky (6KUS/ZATECH/15) Skúška (S) 3 P S-4 za Týždeň Detail
6KUS/OSTUS/15 Ošetrovateľské techniky (6KUS/OSTUS/15) Skúška (S) 4 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KUS/PROP 1/15 Prázdninová odborná prax 1 (6KUS/PROP 1/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/KLCV 1/15 Klinické cvičenia 1 (6KUS/KLCV 1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
6KUS/ZATECH/15 Záchranárske techniky (6KUS/ZATECH/15) Skúška (S) 3 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KUS/FARKO/15 Farmakológia (6KUS/FARKO/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KUS/SOUP1/15 Súvislá odborná prax 1 (6KUS/SOUP1/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/OSTUS/15 Ošetrovateľské techniky (6KUS/OSTUS/15) Skúška (S) 4 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KUS/KLCV 1/15 Klinické cvičenia 1 (6KUS/KLCV 1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-14 za Týždeň Detail
6KUS/OSTUS/15 Ošetrovateľské techniky (6KUS/OSTUS/15) Skúška (S) 4 Prerekvizita Detail
1. rok LS 6KUS/LEVYK/15 Letný výcvikový kurz horskej záchrany (6KUS/LEVYK/15) Absolvovanie (A) 2 P C-50 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KUS/KLPRP/15 Klinická propedeutika (6KUS/KLPRP/15) Skúška (S) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KUS/TOXIK/15 Toxikológia (6KUS/TOXIK/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KUS/MIKEH/15 Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena (6KUS/MIKEH/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 6KUS/ZAKTO/15 Základy kartografie a topografie (6KUS/ZAKTO/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV S-1 za Týždeň Detail
1. rok LS 9UJK/OKAZ2/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 2 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKAZ2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
1. rok LS 9UJK/OKNZ2/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 2 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKNZ2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok ZS 6KUS/KLCV2/15 Klinické cvičenia 2 (6KUS/KLCV2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 P C-14 za Týždeň Detail
6KUS/KLCV 1/15 Klinické cvičenia 1 (6KUS/KLCV 1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KUS/SUOP2/15 Súvislá odborná prax 2 (6KUS/SUOP2/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/SUOP1/09 Súvislá odborná prax 1 (6KUS/SUOP1/09) Absolvovanie (A) 3 Prerekvizita Detail
2. rok ZS 6KUS/UMMK1/15 Urgentná medicína 1 (6KUS/UMMK1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-3 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/UZZS1/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 1 (6KUS/UZZS1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-3 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/CHIRZ/15 Chirurgia a úrazová chirurgia (6KUS/CHIRZ/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/PPZA3/15 Kondičná príprava záchranára 3 (6KUS/PPZA3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/NEURO/15 Neurológia (6KUS/NEURO/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/VNLEK/15 Vnútorné lekárstvo (6KUS/VNLEK/15) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/ZDMK1/15 Zdravotnícky a krízový manažment 1 (6KUS/ZDMK1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/ZAAIM/15 Základy anestéziológie a intenzívnej medicíny (6KUS/ZAAIM/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 6KUS/ASKAR/15 Akútne stavy v kardiológii (6KUS/ASKAR/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV S-1 za Týždeň Detail
2. rok ZS 9UJK/OKAZ3/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 3 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKAZ3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
2. rok ZS 9UJK/OKNZ3/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 3 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKNZ3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
2. rok LS 6KUS/PROP2/15 Prázdninová odborná prax 2 (6KUS/PROP2/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/PROP 1/15 Prázdninová odborná prax 1 (6KUS/PROP 1/15) Absolvovanie (A) 4 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KUS/PPZA4/15 Kondičná príprava záchranára 4 (6KUS/PPZA4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KUS/GYPOR/15 Gynekológia a pôrodníctvo (6KUS/GYPOR/15) Skúška (S) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KUS/UZZS2/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 2 (6KUS/UZZS2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-3 za Týždeň Detail
6KUS/UZZS1/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 1 (6KUS/UZZS1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KUS/LEVOD/15 Letný výcvikový kurz vodnej záchrany (6KUS/LEVOD/15) Absolvovanie (A) 2 P C-50 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KUS/UMMK2/15 Urgentná medicína 2 (6KUS/UMMK2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-3 za Týždeň Detail
6KUS/UMMK1/15 Urgentná medicína 1 (6KUS/UMMK1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KUS/SUOP3/15 Súvislá odborná prax 3 (6KUS/SUOP3/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/SUOP2/15 Súvislá odborná prax 2 (6KUS/SUOP2/15) Absolvovanie (A) 4 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KUS/KLCV3/15 Klinické cvičenia 3 (6KUS/KLCV3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 7 P C-16 za Týždeň Detail
6KUS/KLCV2/15 Klinické cvičenia 2 (6KUS/KLCV2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 6 Prerekvizita Detail
2. rok LS 6KUS/PEDIA/15 Pediatria a neonatológia (6KUS/PEDIA/15) Skúška (S) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KUS/ZAVYK/15 Základy výskumu a seminár k záverečnej práci (6KUS/ZAVYK/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail
2. rok LS 6KUS/ZDMK2/15 Zdravotnícky a krízový manažment 2 (6KUS/ZDMK2/15) Skúška (S) 1 PV P-1 za Týždeň Detail
6KUS/ZDMK1/15 Zdravotnícky a krízový manažment 1 (6KUS/ZDMK1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 Prerekvizita Detail
2. rok LS 9UJK/OKAZ4/15 Odborná komunikácia v anglickom jazyku 4 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKAZ4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail
2. rok LS 9UJK/OKNZ4/15 Odborná komunikácia v nemeckom jazyku 4 (OSE, PA, UZS) (9UJK/OKNZ4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 V S-2 za Týždeň Detail


Obdobie štúdia:

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok ZS 6KUS/OSZZS/15 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (6KUS/OSZZS/15) Skúška (S) 3 P P-1 C-5 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KUS/BAKP1/15 Bakalárska práca 1 (6KUS/BAKP1/15) Priebežné hodnotenie (PH) 5 P C-125 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KUS/SUOP4/15 Súvislá odborná prax 4 (6KUS/SUOP4/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/SUOP3/15 Súvislá odborná prax 3 (6KUS/SUOP3/15) Absolvovanie (A) 4 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KUS/PPZA5/15 Kondičná príprava záchranára 5 (6KUS/PPZA5/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-2 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KUS/UZZS3/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 3 (6KUS/UZZS3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-3 za Týždeň Detail
6KUS/UZZS2/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 2 (6KUS/UZZS2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KUS/UMMK3/15 Urgentná medicína 3 (6KUS/UMMK3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-3 za Týždeň Detail
6KUS/UMMK2/15 Urgentná medicína 2 (6KUS/UMMK2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KUS/KLCV4/15 Klinické cvičenia 4 (6KUS/KLCV4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 7 P C-16 za Týždeň Detail
6KUS/KLCV3/15 Klinické cvičenia 3 (6KUS/KLCV3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 7 Prerekvizita Detail
3. rok ZS 6KUS/PSYCH/15 Psychiatria (6KUS/PSYCH/15) Skúška (S) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail
3. rok ZS 6KUS/MEKAT/15 Medicína katastrof (6KUS/MEKAT/15) Priebežné hodnotenie (PH) 1 PV S-2 za Týždeň Detail
6KUS/UMMK2/15 Urgentná medicína 2 (6KUS/UMMK2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
6KUS/UZZS2/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 2 (6KUS/UZZS2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail


Obdobie štúdia:

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Rozsah výučby Detail
3. rok LS 6KUS/KLCV5/15 Klinické cvičenia 5 (6KUS/KLCV5/15) Skúška (S) 9 P C-24 za Týždeň Detail
6KUS/KLCV4/15 Klinické cvičenia 4 (6KUS/KLCV4/15) Priebežné hodnotenie (PH) 7 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KUS/BAKP2/15 Bakalárska práca 2 (6KUS/BAKP2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 5 P C-125 za Týždeň Detail
3. rok LS 6KUS/UMMK4/15 Urgentná medicína 4 (6KUS/UMMK4/15) Skúška (S) 2 P P-3 za Týždeň Detail
6KUS/UMMK3/15 Urgentná medicína 3 (6KUS/UMMK3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KUS/SUOP5/15 Súvislá odborná prax 5 (6KUS/SUOP5/15) Absolvovanie (A) 4 P C-120 za Týždeň Detail
6KUS/SUOP4/15 Súvislá odborná prax 4 (6KUS/SUOP4/15) Absolvovanie (A) 4 Prerekvizita Detail
3. rok LS 6KUS/UZZS4/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 4 (6KUS/UZZS4/15) Skúška (S) 2 P S-3 za Týždeň Detail
6KUS/UZZS3/15 Urgentná zdravotná starostlivosť 3 (6KUS/UZZS3/15) Priebežné hodnotenie (PH) 2 Prerekvizita Detail


Predmety štátnej skúšky:

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Fakulta Detail
1. 6KUS/OBUZS/15 Obhajoba záverečnej práce (6KUS/OBUZS/15) Štátna skúška (ŠS) 4 P FZO Detail
6KUS/BAKP2/15 Bakalárska práca 2 (6KUS/BAKP2/15) Priebežné hodnotenie (PH) 5 Prerekvizita Detail
2. 6KUS/PSUZS/15 Praktická štátna skúška v urgentnej zdravotnej starostlivosti (6KUS/PSUZS/15) Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO Detail
3. 6KUS/TSUZS/15 Teoretická štátna skúška v urgentnej zdravotnej starostlivosti (6KUS/TSUZS/15) Štátna skúška (ŠS) 3 P FZO Detail
Typ predmetu:

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby:

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Kurzívou sú zobrazené prerekvizity predmetu štúdia. Pred zapísaním predmetu s prerekvizitou musíte úspešne absolvovať predpísané prerekvizity.