2003 Francie, Saint-Ave (LdV)

Do Francie na zkušenou aneb 3 měsíce v Bretani! 

 

 

Od června do srpna roku 2003 jsme se zúčastnily stáže ve francouzské Bretani, v psychiatrické léčebně městečka Saint – Avé. Vše bylo skvěle zorganizováno a vyjednáno naší fakultou. O možnosti stáže jsme se dozvěděly na informativním semináři pořádaném oddělením zahraničních vztahů ZSF JU. Začaly  jsme se o to zajímat blíže a rozhodly se této možnosti využít. Jelikož jsme byly ve čtvrtém ročníku, čekaly nás v letním semestru praxe. My jsme si zvolily absolvování naší praxe ve Francii.

 

Celý projekt je podpořen agenturou Leonardo da Vinci. Spojovacím článkem v Bretani je pan doktor Šrámek, který stojí za zrodem této mezinárodní spolupráce. Nejprve jsme musely napsat životopis a motivační dopis pro nemocnici, samozřejmě ve francouzštině. Po té jsme se zúčastnily výběrového řízení v Českých Budějovicích, kde jsme musely prokázat schopnost dohovořit se francouzsky a také uvést, co od stáže očekáváme a zodpovědět některé dotazy členů komise ve složení: Mgr. Václav Dvořák, vedoucí katedry Sociálních oborů, Prof. PaedDr.Gabriel Švejda, CSc., ředitel Evropského Informačního Centra a Doc. MUDr. Petr Petr, PhD., proděkan pro zahraniční vztahy ZSF JU. Zde jsme uspěly a pak už nastal čas příprav. Druhého června jsme vyrazily na cestu a třetího jsme již stály na nádraží v Rennes, což byla cílová stanice našeho autobusu. Zde na  nás již čekal MUDr. Šrámek s manželkou, naložili nás a našich tisíc zavazadel a dovezli nás až na místo určení, což byla léčebna v Saint-Avé. Toto městečko je vzdáleno asi 6 km od Vannes, což je místní kulturní centrum.

 

Místo nás okouzlilo od samého začátku. Psychiatrická léčebna je obrovský areál, tvořený mnoha budovami, kaplí, dílnami, náměstíčky atd. Všude se prostírá nádherný park, o který se stará  četa zahradníků, takže pořád vypadá krásně. Součástí areálu je i kuchyně a centrální prádelna. Byly jsme ubytovány v jednopatrovém domečku uprostřed léčebny. Zde jsme měla každá svůj apartmán, který tvořily dva pokoje, koupelna  a toaleta. V pokojích byl i telefon, prostě veškerý komfort. Také jsme měly k dispozici vůz, Renault Clio. Nemocnice zrovna střídala vedení, takže pana ředitele jsme viděly až v den našeho odjezdu, ale ostatní zaměstnanci se k nám chovali báječně. Od samého začátku nás přijali a ani přes počáteční jazykovou bariéru nebyl nejmenší  problém. Během prvních dvou týdnů pobytu nám jazykovou bariéru pomohl odbourat MUDr. Šrámek díky intenzivní čtrnáctidenní jazykové přípravě, která probíhala synchronně s praktickou částí stáže. Za tři měsíce jsme prošly všechny jednotky náležící k léčebně Saint- Avé, všude se nám věnovali  a zasvětili nás do fungování jejich zařízení.

 

 Prvních čtrnáct dní jsme byly v Kerbley, zařízení pro mentálně hendikepované jedince.  Dále jsme viděli Monterblanc – psychiatrickou léčebnu, Grand Champ, také pro mentálně postižené, načež následovala stáž v samotném Saint-Avé.  Zde jsme byly nejen s pacienty, ale také na ředitelství, kde nás poučili o všem, co se týká správy nemocnice.

 

Všude nám bylo poskytnuto množství studijního materiálu. Pracovní doba  je od 9 do 17 hodin, s přestávkou na oběd, ale v každém zařízení tomu tak nebylo, záleželo na množství práce apod. Po celou dobu našeho pobytu byl vidět obrovský zájem ze strany našich hostitelů. Zřejmě i my jsme udělaly dobrý dojem, jelikož o nás vyšel článek v místních novinách, Ouest France. Během třech měsíců jsme stihly také poznat celou Bretaň. Vůz byl obrovskou výhodou, protože vzdálenosti mezi jednotlivými místy jsou velké a autobus tu příliš často nespatříte.

Co nás uchvátilo nejvíce, byly místní pláže. Dvacet kilometrů od léčebny se nalézá pláž Suscinio, kde je k vidění i starověký zámek. V La Boule najdete pláž největší v Bretani.  Pláže vás zkrátka budou obklopovat, a tak si budete moci opravdu užít koupání v Atlantiku. Využít můžete i nabídky mnoha vodních sportů, jako je potápění, vodní lyžování atd. Pokud se chcete kulturně vyžít, musíte často navštěvovat Vannes. Je to město s 20 tisíci obyvateli, ale opravdu místo zábavy. V letních měsících je tu taky lidí víc, protože Vannes je turistickým střediskem. Je tu množství památek, malebných zákoutí, kina, bary, diskotéky, prostě všechno co vás pobaví. Francouzi jsou také známí svou zálibou v oslavách, takže máte možnost zúčastnit se řady svátků, jako je třeba Svátek hudby nebo Pád Bastily. Věřte, že tyto zážitky jsou neopakovatelné. A ochutnat musíte i místní speciality, což jsou crepes et galetes (palačinky na sladko a na slano) a samozřejmě mořské plody.

 

Samotní Francouzi jsou velmi milí, přátelští a zdvořilí lidé, a pokud neovládáte francouzštinu příliš mistrně, nic si z toho nedělejte, protože jim to vadit nebude a ochotně vám budou pomáhat překonávat jazykové problémy. Navíc, zhruba v polovině našeho pobytu v Saint-Avé, přiletěli pan proděkan Petr s paní Ing. Kozlovou na tzv. „Monitorovací návštěvu“ během níž zkontrolovali průběh stáže, naše dosavadní úspěchy a pokroky.

 

Co říci závěrem? Určitě to že tyto tři měsíce pro nás byly nezapomenutelné, že jsme se mnohému naučily a získaly mnoho zkušeností a poznatků v našem oboru. Také jsme poznaly život jedné z nejkrásnějších zemí Evropy a jejích obyvatel. Chtěly bychom poděkovat všem panu proděkanovi Petrovi, MUDr. Šrámkovi, panu řediteli Etiennovi a vůbec všem, kteří nám tuto stáž umožnili.

 

A vám všem ji můžeme jen doporučit!

Iva &  Jana

 

P.S. V případě zájmu o další informace nás můžete kontaktovat na těchto emailových adresách: i.otahalova@volny.cz  nebo cilkovajaninka@seznam.cz

 

Fotodokumentace