International Students Week in Odense 2004

International Students Week in Odense 2004

 

Jako studenti 2. ročníku Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, jsme se zúčastnili pětidenního programu International Students Week in Odense 2004 (Dánsko). Jmenovitě: Kateřina Vávrová, Petra Turková a Robert Havlíček. Zaujala nás nabídka strávit týden s mezinárodními studenty, tak jsme neváhali a nabídku přijali.
Bližší informace jsme získali na oddělení zahraničních vztahů ZSF JU, kde nám zároveň slečna Bártová půjčila prospekty a brožury o českém školství a o Jihočeské Univerzitě. Tento materiál (kromě jiného) Petra použila k sepsání dvoustránkové prezentace o České republice a naší univerzitě.

Týdenní program vypadal velice lákavě a skutečně zajímavým byl. Celkem se ho zúčastnilo cca 32 studentů, několik profesorů a učitelů. Počet zástupců z každé země byl rozdílný. Z České Republiky (jediní zástupci ze ZSF JU) 3 studenti, z Německa 5 studentů, z Norska 3, z Belgie 5, Maďarsko mělo 1 zástupce, stejně tak i Litva a zbytek studentů, tedy zhruba 14 bylo z Dánska. Přednášející byli Belgičané, Němci, Američani a samozřejmě Dánové.
Celé setkání mělo jednotný jazyk angličtinu. Cílem konference bylo seznámit přítomné se zkušenostmi v sociální oblasti ze zahraničí právě díky přítomným studentům a přednášejícím.
Na úplném začátku konference museli všichni studenti prezentovat svoji zemi a systém školství v ní a hlavně poskytnout nějaké informace o univerzitě, na které studují. K dispozici jsme měli internet, fotografie, PowerPoint apod.
Přednášky probíhaly formou seminářů, které si mohl každý vybrat podle předem zvoleného tématu, jména přednášejícího a země ze které pochází. Jen pro orientaci, mnoho témat se týkalo opuštěných matek s dětmi, azylových zařízení, zneužívaných a týraných dětí apod. Kromě těchto seminářů jsme rovněž po skupinách (tak jak jsme se předem napsali na vývěsní tabuli) nahlíželi do zákulisí sociálních zařízení různého charakteru, což byla zajímavá zkušenost. V poledne byla dvou až tří hodinová pauza na oběd, který jsme si mohli koupit za 20,- DKK.
Vysoká škola je jen 7 minut od hlavního vlakového nádraží. Studenti bydleli po jednom až po třech u hostitelských rodin, převážně u místních studentů. Já osobně jsem bydlel jen pár minut od centra a díky kolu, které jsem měl k dispozici od své hostitelky, jsem neměl problém navštívit např. studenty z Německa, kteří bydleli na druhé straně města. Díky tomu jsem měl možnost více poznat okolí Odense a po skončení programu se vydat i na delší výlet na jih do Egeskov ( 36 km od Odense ) a vyfotografovat si nádherný zámek.

Spolužačky cestovaly do Dánska i zpět vlakem, já letadlem. Letěl jsem o 3 dny dříve před zahájením programu a dvě noci zůstal v Kodani. Přespával jsem v hostelu na konci města. Od rána do večera jsem s batohem na zádech procházel a projížděl Kodaň a poznával jí. Kodaň je krásné čisté město protkané sítí cyklostezek.
Nevýhodou Skandinávie pro nás Čechy je, že je tu poměrně draho. Všechno u nás dostanete v průměru za čtvrtinu, někde za pětinu ceny a s tím je nutno počítat. Co mě nemile překvapilo byla skutečnost, že skoro nikde jsem neměl možnost platit svou Maestro kartou, takže jsem se musel spolehnout na bankomat a Euro.
Dánové jsou milí a o svou bezpečnost se bát nemusíte ani pozdě večer. Spolužačky využily pojištění na kartu ISIC, já jako dárce krve jsem byl pojištěn od zdravotní pojišťovny MV zdarma.
Vlaky zde jezdí na minutu přesně a když nenastoupíte do kuřáckého vagónu tak i příjemné. Z Dánska jsem si přivezl samé pozitivní dojmy a určitě se tam ještě někdy jako turista vrátím.

Za sebe mohu říct, že program byl kvalitně propracovaný, a že zkušenosti z něj jsou pro naše studium i život více než užitečné. Rád bych ale, aby se studenti na příští ročník (a další roky) připravili lépe než my, protože, jak doufám, se jim dostane mnohem více informací. Budu zároveň doufat, že můj článek do budoucna aspoň trochu pomůže k hodnotnější přípravě, protože prezentovat svou vlastní fakultu nemusí být zase tak těžké a tajemství vězí pouze v komunikaci mezi lidmi. Na místě bylo možno použít fotografií přes PowerPoint a internet, protože tak posluchače zaujmete mnohem lépe než s papírem v ruce.

Jenom škoda, že nějaký podobný text jako tento nebyl prezentován již dříve, jsem přesvědčen, že prezentace české strany by proběhla na mnohem lepší úrovni, než jen strohé „přečtení textu“.

 

Robert Havlíčekk
E-mail: rhavlicek2001@yahoo.de

 

Příloha: fotografie zámku Engeskov