Estonsko

2020 Estonsko - Tartu - FYZ
Závěrečná zpráva z odborné stáže studentky Veroniky Caisové, 2FYZ
2020 Estonsko - Tartu - RAD
Závěrečná zpráva ze stáže studenta Jana Kováře, 2.RAD
2019 Estonsko - Tartu - RAD
Závěrečná zpráva studentky Petry Jiříkové, 2. ročník RA
2019 Estonsko - Tartu - FYZ
Závěrečná zpráva Lukáše Stoklasy, Barbory Kamírové a Adély Černé, studentů 2FYZ.
2019 Estonsko - Tartu - ZL
Závěrečná zpráva Dominiky Škrnové, studentky 2ZL.
2018 Estonsko - Tartu
Závěrečná zpráva studentů EddihoVoharčíka a Davida Pospíšila, 2. FYZ
2018 Estonsko - Tartu
Závěrečná zpráva studentky Daniely Spěvákové, 2. ZL
2018 Estonsko - Tartu
Závěrečná zpráva studentek 2. ročníku OO - Kamily Jandové a Michaely Macurové
2018 Estonsko - Tartu
Závěrečná zpráva Michaely Trnkové a Filipa Kocourka - 1.ročník CNP