Litva

2019 Litva - Kauno
Závěrečná zpráva studentek Ivety Korandové a Elišky Havlové 2. FYZ
2018 Litva - Kauno
Závěrečná zpráva studenta 2 VS Adama Karaffy
2018 Litva - Kauno II.
Závěrečná zpráva studentek Jany Ježkové a Anežky Kvardové 2.RPB
2018 Litva - Kauno III
Závěrečná zpráva studentek Marcely Rudolfové a Ivany Machové 2. FYZ