Nepál

2020 Nepál - Fyzioterapie
Závěrečná zpráva studentek Lindy Kotounové, Karolíny Kronesové a Alžběty Kubešové z odborné stáže v Nepálu
2019 Nepál - Ošetřovatelství
Závěrečná zpráva studentek Kláry Holkupové, Lucie Harazinové a Anny Šnokhausové, studentek 2VS
2019 Nepál - Fyzioterapie
Závěrečná zpráva Anny Janovské, Magdaleny Michlové a Michaely Hrubé, studentek 3FYZ
2018 Nepál
Závěrečná zpráva studentek 2VS Ivy Zikové, Kristiny Hricové a Simony Fundové
2017 Nepál II
Zpráva studentky Evy Zimové z odborné stáže v Nepálu
2017 Nepál
Zpráva z dvouměsíční stáže v Nepálu Bc. Andrey Kobzové, 1. ročník OSN
2016 Nepál PA
Zpráva z odborné praxe vykonanaé v Dhulikel hospital od studentky 2. ročníku oboru Porodní asistentka Ivety Zadražilové
2015 Nepál II
2015 Nepál