Specializace v ošetřovatelství

Dvouměsíční stáž v Nepálu – Kathmandu

 • Kdy: LS 2021/2022
 • Kam: Dhulikhel hospital
 • Pro koho: pro studenty 1. ročníku (po konzultaci s doc. Trešlovou mohou vyjet i studenti 2.ročníku)
 • Ubytování: zajišťuje hostitelská instituce, student ubytování hradí ze stipendia.
 • Finanční podmínky: stipendium ve výši 15 000/měsíc (Rozvojové programy MŠMT). Z této částky si student hradí dopravu, ubytování a další náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Náplň praxe: odborná praxe probíhá na odděleních Interny, chirurgie a na dětském oddělení
 • Jazykové znalosti: komunikativní znalost angličtiny na úrovni B1.
 • Závěrečné zprávy studentů 


 Tříměsíční stáž v Thajsku - Chiang Rai

 • Kdy:  letní prázdniny 2022
 • Kam: Mae Fah Luang University
 • Pro koho: pro studenty 1. ročníku (po konzultaci s doc. Trešlovou mohou vyjet i studenti 2.ročníku)
 • Ubytování: cena za ubytování odpovídá cca 3 000 Kč/student/měsíc
 • Finanční podmínky: stipendium na částečné pokrytí nákladů až 15 000 Kč / měsíc (Rozvojové programy MŠMT).
 • Náplň praxe: odborná ošetřovatelská praxe probíhá na odděleních: chirurgie, interny, jednotky intenzivní péče, ortopedie a urologie. Dále je praxe zajištěna na Cath Unit (Kardiologická katetrizační laboratoř) a na kardiologické JIP. Studenti také mají ožnost abolvovat týden praxe na oddělení tradiční thajské a čínské medicíny a jeden týden na operačních sálech.
 • Jazykové schopnosti: komunikativní znalost angličtiny
 • Závěrečné zprávy studentů    


 Dvouměsíční stáž v Německu – Passau (vždy jenom jedno volné místo)

 • Kdy: červenec – září 2021 nebo 2022
 • Kam: Klinikum Passau
 • Pro koho: pro studenty 1. ročníku (po konzultaci s doc. Trešlovou mohou vyjet i studenti 2.ročníku)
 • Ubytování: zajišťuje hostitelská instituce, student ubytování hradí ze stipendia, nutné složit kauci.
 • Finanční podmínky: stipendium Erasmus+ ve výši 600 EUR/měsíc z této částky si student hradí dopravu, ubytování a další náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Náplň praxe: odborná ošetřovatelská praxe probíhá na oddělení neurologie, chirurgie a onkologie. Obvykle je možná i praxe na porodním sále. Studenti mohou absolvovat praxi zaměřenou na paliativní a hospicovou péče a Stroke unit s možností účasti na vzdělávacích programech pořádaných nemocnicí; exkurze do Domova seniorů.
 • Jazykové znalosti: komunikativní znalost němčiny na úrovni B1.
 • Závěrečné zprávy studentů

 

Dvouměsíční stáž ve Finsku – Kemi - TATO STÁŽ NENÍ NABÍZENA V AR 2021/22

 • Kdy: LS 2021/2022
 • Kam: LAPIN AMK Lapland University of Applied Sciences
 • Pro koho: pro studenty 1. ročníku (po konzultaci s doc. Trešlovou mohou vyjet i studenti 2.ročníku)
 • Ubytování: ubytování zajišťuje hostitelská instituce, student ubytování hradí ze stipendia.
 • Finanční podmínky: stipendium Erasmus+ ve výši 660 EUR/měsíc z této částky si student hradí dopravu, ubytování a další náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Náplň praxe: odborná praxe probíhá na odděleních jednotky intenzivní péče, gynekologie, chirurgie, anesteziologie a resuscitace. Nabízena je i praxe v poliklinice pro těhotné (komunitní péče), ve zdravotním centru (tj.součást školy - poskytuje služby pro veřejnost se zaměřením na prevenci a edukaci) a na operačních sálech.
 • Jazykové znalosti: komunikativní znalost angličtiny.
 • Závěrečné zprávy studentů

 

Pětiměsíční studijní pobyt na Slovensku – Martin  Novinka

 • Kdy: LS 2021/2022
 • Kam: Univerzita Komenského v Bratislave, Jeseniova Lekárska Fakulta v Martine  
 • Pro koho: pro studenty 1. ročníku (po konzultaci s doc. Trešlovou mohou vyjet i studenti 2.ročníku)
 • Ubytování: ubytování pomůže vyhledat hostitelská instituce, student ubytování hradí ze stipendia.
 • Finanční podmínky: stipendium Erasmus+ ve výši 330 EUR/měsíc z této částky si student hradí dopravu, ubytování a další náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • Studijní náplň: Přesná specifika studijní náplně budou upřesněna.