Civilní nouzová připravenost

Měsíční stáž do Ruské federace – Sankt Petersburg - DOČASNĚ POZASTAVENO - STÁŽ NENÍ NABÍZENA V AR 2021/2022

  • Kdy: letní prázdniny 2022
  • Kam: Russian State Hydrometeorological University (RSHU)
  • Pro koho: pro studenty 1. ročníku.
  • Ubytování: univerzitní kolej
  • Finanční podmínky: stipendium na částečné pokrytí nákladů až 15 000 Kč / měsíc (Rozvojové programy MŠMT).
  • Náplň praxe: 2 týdny exkurze po interních a externích pracovištích RSHU, 2 týdny ostrov Valaam – sběr vzorků a následná analýza v laboratoři
  • Jazykové schopnosti: komunikativní znalost angličtiny a základy ruštiny (schopnost přečíst azbuku)
  • Závěrečné zprávy studentů
Studenti tohoto studijního programu, jež mají zájem o zahraniční studijní pobyt nebo stáž si mohou přihlásit na konkurz. Jejich požadavky je možné řešit individuálně.