Nacházíte se zde: Úvod > Zahraniční vztahy > Informace pro studenty > Vzdělávací programy podporující zahraniční mobility studentů

Vzdělávací programy podporující zahraniční mobility studentů

AIA
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
AKTION Česká republika - Rakousko
AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.
CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky.
DAAD
Informační centrum DAAD Praha poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o stipendiích DAAD i jiných organizací a poradí Vám, jak naplánovat studijní nebo výzkumný pobyt.
ERASMUS+
Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
EUROPEAN FUNDING GUIDE
EUROPEAN FUNDING GUIDE je platforma pro vyhledávání stipendií pro studenty.
FULBRIGHTOVA STIPENDIA
FULBRIGHTOVA STIPENDIA pro studium a studentský výzkum v USA patří mezi základní a tradiční programy nabízené Fulbrightovou komisí. Každoročně je do těchto programů vybíráno okolo 20 studentů a absolventů vysokých škol. Fulbrightova stipendia však, na rozdíl např. od programu Eramus, nejsou určena pro studenty bakalářských programů a zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty.
NORSKÉ FONDY A FONDY EHP
Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT
Rozvojové programy MŠMT ČR mimo jiné podporují studentské stáže v zemích mimo EU. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích realizuje v rámci Rozvojových programů MŠMT tzv. Institucionální plán - projekt rozvoje internacionalizace 2016 - 2018 ("IP"). Díky tomuto projektu financuje odborné zahraniční stáže a studijní pobyty v zemích nad rámec EU.
VISEGRÁDSKÝ FOND
VISEGRÁDSKÝ FOND nabízí stipendia pro studenty v magisterském nebo doktorském programu ze zemí V4, ke studiu nebo výzkumu na dobu od jednoho semestru až po dvouleté programy (v rámci tohoto programu je při splnění maximálně stanovené doby možně absolvovat také kompletní studijní program)
Další nabídky stipendií a pobytů
Aktuální nabídky naleznete v záložce AKTUALITY