Nacházíte se zde: Úvod > Zájemci o studium Fyzioterapie zaplnili při přijímacích zkouškách přednáškové sály i učebnu, střídali se v menších skupinách

Zájemci o studium Fyzioterapie zaplnili při přijímacích zkouškách přednáškové sály i učebnu, střídali se v menších skupinách

Novinka (4.6.2021)

Zájemci o studium Fyzioterapie zaplnili při přijímacích zkouškách přednáškové sály i učebnu, střídali se v menších skupinách

Uchazeči o studium Fyzioterapie na ZSF JU v příštím akademickém roce dnes zaplnili všechny přednáškové sály a jednu učebnu, v nichž se v menších skupinách střídali při přijímacích zkouškách. Vzhledem k tradičně velkému zájmu o tento studijní program, který letos projevilo více než tři stovky uchazečů, se přijímací zkoušky konaly po celý den – tak, aby bylo možné dodržet všechna aktuálně platná hygienická opatření. Během dopoledne se zkoušek zúčastnilo 147 uchazečů a podobný počet byl očekáván i odpoledne.

Tyto přijímací zkoušky měly formu písemného testu z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemného testu ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek) a písemného motivačního testu (30 otázek). Náhradní termín pro Fyzioterapii se uskuteční ve středu 9. 6. 2021.

V ostatních bakalářských a navazujících magisterských studijních programech byly letos na ZSF JU vzhledem k aktuální situaci související s pandemií koronaviru písemné přijímací zkoušky (včetně talentových) zrušeny.

Momentální vývoj naštěstí umožňuje uspořádat státní zkoušky v předem stanovených termínech. V původně plánovaném termínu podle harmonogramu akademického roku chystá fakulta také promoce: uskuteční se v pondělí 28. června. Ke státním zkouškám je nyní přihlášeno 260 studentů.

V loňském roce naše fakulta všechny promoce kvůli epidemickým opatřením zrušila. Všichni loňští absolventi si už individuálně vyzvedli diplomy na studijním oddělení, proto se letošní promoce se budou týkat jen těch, kteří ukončí studium nyní. Fakulta samozřejmě dodrží protiepidemická opatření platná v tomto termínu. Promoce se konají ve velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích. Absolventi budou rozděleni na skupiny a budou dodržovat rozestupy. Na aktuálně platném opatření závisí i počet rodinných příslušníků a dalších hostů v sále.

Přiložené obrázky