Nacházíte se zde: Úvod > Ve středu 20. března končí možnost přihlásit se do soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti

Ve středu 20. března končí možnost přihlásit se do soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti

Novinka (5.3.2019)

Ve středu 20. března končí možnost přihlásit se do soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti

Sedmý ročník SVOČ se bude na naší fakultě konat na podzim

 

Již jen do 20. března 2019 se mohou studentky a studenti přihlásit do soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti SVOČ. Tato soutěž má na naší fakultě už dlouhou tradici – letos se odehraje již 7. ročník, a to na podzim. Zájemci tedy mají dostatečně dlouhý čas na přípravu svých prací. Práce musí odevzdat ve dvou výtiscích a rovněž e-mailem ve verzi PDF do kanceláře pro vědu a výzkum, a to nejpozději do 7. září 2019. Termín obhajob bude vyhlášený začátkem září 2019.

Soutěž se týká studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na ZSF JU v prezenční i kombinované formě studia, kteří jsou autory původní studentské vědecké práce. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou či diplomovou  práci – ne však naopak. V soutěži nesmí být uplatněna práce, která již byla obhájena. Předpokladem úspěšného absolvování SVOČ je ústní obhajoba před příslušnou komisí v souladu s pravidly.

Pro studenty a studentky je to jedinečná příležitost vyzkoušet si obhajobu svých prvních vědeckých a odborných prací, prodiskutovat problematické oblasti a také vyhrát zajímavou finanční částku. Za první místo dostane vítěz 15 tisíc korun, s druhým místem je spojená odměna 10 tisíc Kč a autor třetí nejlepší práce získá 5 tisíc korun. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou najdou i s dalšími podrobnostmi na webových stránkách ZSF JU v sekci Věda a výzkum/SVOČ (odkaz je pod touto zprávou).

Přiložené obrázky