Nacházíte se zde: Úvod > Konference, jejíž součástí byly i praktické workshopy, se zaměřila na prevenci kardiovaskulárních chorob

Konference, jejíž součástí byly i praktické workshopy, se zaměřila na prevenci kardiovaskulárních chorob

Plánovaná akce (13.11.2018)

Konference, jejíž součástí byly i praktické workshopy, se zaměřila na prevenci kardiovaskulárních chorob

Na padesát účastníků přijelo v úterý 13. listopadu na mezinárodní konferenci nazvanou Nefarmakologické postupy v kardioprevenci, jejíž součástí byly i praktické workshopy. Konferenci uspořádala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (Institut zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe a Centrum prevence civilizačních chorob) ve spolupráci s IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) v rámci řešení výzkumného projektu. Akce měla velmi nabitý a bohatý program, který trval až do podvečera. Její jedinečnost spočívala v tom, že se zaměřila na nefarmakologické postupy v prevenci a léčbě nemocí srdce a cév – cílem bylo ukázat, jak lze motivovat pacienty k úpravě životosprávy v praxi. Unikátní byla konference také tím, že odpoledne se odehrály workshopy, které měly praktický přesah. Vedli je odborníci z naší fakulty a rozdělili je do čtyř tematických okruhů: odvykání kouření, zdravá výživa, prevence stresu a význam pohybu a správné motivace – to vše v souvislosti s preventivní kardiologií. Podle studií má nefarmakologická léčba na vznik a prognózu uvedených onemocnění vliv z více než 40 procent. Témata jednotlivých workshopů se účinně prolínala a nechyběly praktické ukázky včetně cvičení.

Konference byla podpořena grantovým projektem Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-31000A, který je zaměřený na role sestry v preventivní kardiologii a realizaci preventivních intervencí směřujících k úpravě ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob na úrovni primární i sekundární prevence. V jejím úvodu promluvily děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., které stojí v čele řešitelských týmů. „Prevence nesouvisí s jedním oborem, provádíme ji v multidisciplinárním týmu a každá profese ve zdravotnictví má v preventivní činnosti svou roli,“ uvedla děkanka prof. Tóthová. Zdůraznila, že největší část výzkumného týmu tvořily právě sestry, které pracovaly s klienty v rámci intervenčních postupů krátkodobých i dlouhodobých. I zde se potvrdilo, jak velký význam má pro sestry odpovídající vzdělání, aby mohly vykonávat všechny činnosti související s jejich kompetencemi. Právě týmová spolupráce (lékař, všeobecná sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut, psycholog) má na změnu životosprávy pacienta s nemocí srdce a cév nejlepší dopad.

Přiložené obrázky