Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta JU měla zastoupení na odborném muzikoterapeutickém sympoziu v Praze

Zdravotně sociální fakulta JU měla zastoupení na odborném muzikoterapeutickém sympoziu v Praze

Novinka (18.11.2019)

Zdravotně sociální fakulta JU měla zastoupení na odborném muzikoterapeutickém sympoziu v Praze

Jak může souviset muzikoterapie s fyzioterapií? Dr. Marek Zeman ukázal kolegům konkrétní příklad, jak si tyto obory vzájemně pomáhají

 

U příležitosti Evropského dne muzikoterapie uspořádala Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA) v pátek 15. listopadu odborné sympozium, jehož aktivním účastníkem byl i PhDr. Marek Zeman, Ph.D., z Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF JU. Jeho příspěvek, který prezentoval vztah hry na hudební nástroj a funkce myoskeletárního systému z pohledu fyzioterapeuta, publikum velmi zaujal.

„Muzikoterapie je u nás obvykle známá především v rámci psychoterapie, speciální pedagogiky, v nejrůznějších stacionářích pro seniory a v paliativní péči. Existují dobré zkušenosti s jejím klinickým využitím v logopedii nebo v konceptu bazální stimulace. V oblasti fyzioterapie a dalších nelékařských oborů není však podle mého názoru příliš rozšířená,“ vysvětluje dr. Zeman.

Ve svém příspěvku se zabýval konkrétní kazuistikou klienta s DMO, s nímž už více než rok individuálně pracuje. Osmnáctiletý mladík navštěvuje Jedličkův ústav a školy v Praze, středoškolský obor Sociální práce. Hraje na heligonku (knoflíkovou tahací harmoniku), jeho videa včetně nahrávky s dr. Zemanem lze najít na youtube.com - viz odkaz pod touto zprávou. „Honza je velmi šikovný kluk, který se jako samouk naučil hrát na heligonku a velmi mě tím zaujal, protože sám hraju na akordeon a dokážu si představit obtížnost takového hraní vzhledem k jeho motorickému postižení. V rámci fyzioterapie společně pracujeme na zlepšení funkce dýchání, rozvoji svalové síly ramenních pletenců a aktivaci horních končetin, které jsou při hře rozhodující. Pak spolu samozřejmě také hrajeme. Je úžasné sledovat jeho progres a zlepšení a hlavně bezprostřední vliv té hry na zlepšení jeho motoriky. Zároveň zlepšená motorika dále zkvalitňuje jeho hudební projev, což je určitě velmi zajímavé. Kromě toho to má samozřejmě obrovský pozitivní psychický a sociální dopad,“ shrnuje Marek Zeman.

Během pražského sympozia byl představen i nově otevřený magisterský program Muzikoterapie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Prezentovány byly rovněž zkušenosti s muzikoterapií na akutním psychiatrickém oddělení a přehled zahraničních výzkumných prací orientovaných na muzikoterapii v rehabilitaci.