Nacházíte se zde: Úvod > Šance hlásit se je už jenom do soboty: ZSF JU otvírá nový studijní program pro vzdělávání dětských sester

Šance hlásit se je už jenom do soboty: ZSF JU otvírá nový studijní program pro vzdělávání dětských sester

Novinka (9.8.2019)

Šance hlásit se je už jenom do soboty: ZSF JU otvírá nový studijní program pro vzdělávání dětských sester

Termín pro podání přihlášek je do 10. srpna 2019, přijímací zkoušky budou 26. srpna (náhradní termín 28. 8.)

 

Pro zájemce o práci na dětském oddělení nemocnic či v ordinacích pediatrů otvírá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od října nový studijní program Pediatrické ošetřovatelství. Právě teď vyhlásila zkrácené přijímací řízení, takže uchazeči se mohou hlásit do 10. srpna 2019 a přijímací zkoušky budou skládat 26. srpna (náhradní termín 28. 8.). Fakulta tím reaguje na nedávné legislativní změny ve vzdělávání dětských sester a také na obrovskou poptávku po dětských sestrách. Proto tento program nabízí jak v prezenční, tak v kombinované formě, to znamená s možností dálkového studia.

Tato profese je atraktivní a uplatnění velmi široké. „Zaměstnavatelé se nás už nyní ptají, kdy budeme mít první absolventy. Proces akreditace nových programů je dlouhý a není v našich silách ho urychlit, protože je zapotřebí souhlas ministerstva zdravotnictví. Ale podařilo se a uděláme vše pro to, aby i tito prváci zahájili akademický rok spolu s ostatními letos v říjnu,“ uvedla děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Fakulta vždy začátkem září pořádá úvodní soustředění studentů prvních ročníků v Rožmberku nad Vltavou, kam chce pozvat už i nováčky z programu Pediatrické ošetřovatelství.

V minulých letech bylo možné získat odbornost dětské sestry teprve až po dokončení tříletého bakalářského studia oboru Všeobecná sestra, což ZSF JU nabízela formou odborného modulu Ošetřovatelská péče v pediatrii v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech. Díky tomu má pro otevření programu Pediatrické ošetřovatelství všechny předpoklady: jak zázemí včetně moderních výukových modelů, tak zkušené pedagogy. Podle děkanky bude ZSF JU jednou z mála vysokých škol, která bakalářský program Pediatrické ošetřovatelství zahájí.

Přijímací zkoušky ve studijním programu Pediatrické ošetřovatelství jsou ve formě písemných testů. Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď. Uchazeči budou počítačově seřazeni sestupně podle dosaženého bodového hodnocení. Podle tohoto pořadí budou přijati uchazeči až do naplnění předem stanovené kapacity přijímaného počtu uchazečů. Počty přijímaných uchazečů: prezenční studium 30, kombinované studium 30.

Obsahová kritéria přijímacího řízení Pediatrické ošetřovatelství - bakalářské studium: písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky středoškolského studia (50 otázek) a ze základů společenských věd v rozsahu učební látky středních škol (50 otázek). Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů v kategorii "prospěl" je 50 bodů. Pořadí uchazečů a jejich dosažené výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty od 29. 8. 2019.

Bližší informace o oboru.

Odkaz k vyplnění e-přihlášky.