Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta JU připravila kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí

Zdravotně sociální fakulta JU připravila kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí

Plánovaná akce (15.9.2018)

Zdravotně sociální fakulta JU připravila kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí

V sobotu 15. září začne certifikovaný kurz nazvaný Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí. Účastníci se naučí určit a rozpoznat faktory, které ovlivňují geriatrickou křehkost, zvládnout prevenci komplikací i specifika ošetřovatelské péče o tyto pacienty. Geriatrická křehkost je v současné době hlavním tématem geriatrické medicíny, gerontologů a geriatrů, ošetřovatelská péče ovšem může velmi přispět vhodnými intervencemi, zejména v oblastech výživy, rehabilitace a motivace pacienta.
Cílovou skupinou jsou všeobecné sestry, kurz trvá dva měsíce a koná se v učebně ZSF JU v Nemocnici České Budějovice, Boženy Němcové 54.
"Během kurzu se posluchači seznámí s problematikou interního ošetřovatelství u seniorů, s ošetřovatelskou péčí o seniory, kteří jsou ohroženi geriatrickou křehkostí, samozřejmě nesmí chybět zvláštnosti komunikace se seniory a edukace sester v prevenci geriatrické křehkosti seniorů. Součástí výuky jsou i praktická cvičení přímo na Oddělení následné péče," uvedla odborná garantka kurzu Mgr. Alena Polanová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR, absolventi obdrží certifikát, kterým po obhajobě závěrečné práce (kazuistiky) získají zvláštní odbornou způsobilost pro ošetřovatelskou péči o pacienta s geriatrickou křehkostí. Podrobnosti a přihláška jsou v odkazu níže.