Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta JU se podílí na kurzu Nemocniční kaplan

Zdravotně sociální fakulta JU se podílí na kurzu Nemocniční kaplan

Novinka (3.9.2016)

Zdravotně sociální fakulta JU se podílí na kurzu Nemocniční kaplan

Přihlášky lze podat do 15. září 2016 na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity

Teologická fakulta JU připravila v akademickém roce 2016/2017 v rámci celoživotního vzdělávání kurz Nemocniční kaplan. Zájemci o toto společensky potřebné studium se mohou hlásit do 15. září. Jeho součástí budou i dva bloky zdravotní péče, které připravili a lektory se stanou odborníci ze Zdravotně sociální fakulty JU. Zaměří se na organizaci zdravotní péče a personální strukturu nemocnic, základy zdravotnického práva a legislativních předpisů ve zdravotní oblasti, seznámení s lékařskými obory a odbornou terminologií a ošetřovatelskou péči s ohledem na potřeby pacienta v ošetřovatelském procesu.

Účastníci kurzu ve 12 osmihodinových blocích nabydou či prohloubí své znalosti z filosofické a teologické antropologie, religionistiky, zdravotnické etiky, pastorační práce, psychologie či komunikace v obtížných a krizových situacích. Kurz je určený primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračujícím ve studiu na magisterském stupni a doporučením církevního představitele.

Nemocniční kaplan je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační (duchovní, spirituální) péči ve zdravotnických, případně sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí respektive jiným zařízením. Nemocniční kaplani nabízejí v souladu s osobním zaměřením pacientů/klientů jejich doprovázení v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti. Jsou součástí multidisciplinárního týmu ve zdravotních či sociálních službách a nabízejí svou pomoc nejen pacientům/klientům, ale i jejich příbuzným, pozůstalým či pracovníkům v pomáhajících profesích.

Kurz CŽV „Nemocniční kaplan“ - blok „Zdravotní péče“

-         Téma: Organizace zdravotní péče, personální struktura nemocnic

Přednášející: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. – ředitelka Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF JU

Obsahové zaměření:

* Legislativní rámec a kompetence jednotlivých úřadů v resortu zdravotnictví

* Státní a nestátní zdravotnická zařízení, definice základních pojmů, poskytovatel zdravotní péče, zdravotní služba, zdravotní péče

* Struktura a personální zajištění nemocnic dle jednotlivých typů, spádovost péče, specializovaná centra, propojení s dalšími sektory (sociální služby, ambulance, koordinovaná rehabilitace), praktické příklady: „za kým jít, když…“

Rozsah: 4 hod.

-         Téma: Základy zdravotnického práva

Přednášející: JUDr. David Řezníček, Ph.D., LL.M. – odborný asistent Ústavu humanitních studií ZSF JU

Obsahové zaměření:

* Práva a povinnosti lékaře a pacienta, odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb, ukončení péče

* Informovaný souhlas, obsah, forma a okamžik podání vysvětlení, zadržení informace poskytovatelem

* Negativní reverz, obsah, forma, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta

* Dříve vyslovené přání, podmínky a forma, zástupný souhlas.

Rozsah: 4 hod.