Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta se při Noci vědců samostatně prezentovala v Aule Jihočeské univerzity, přilákala tam asi tři stovky lidí

Zdravotně sociální fakulta se při Noci vědců samostatně prezentovala v Aule Jihočeské univerzity, přilákala tam asi tři stovky lidí

Novinka (29.9.2019)

Zdravotně sociální fakulta se při Noci vědců samostatně prezentovala v Aule Jihočeské univerzity, přilákala tam asi tři stovky lidí

Kampus Jihočeské univerzity ožil díky Noci vědců v pátek až dlouho do noci – návštěvnost byla vysoká a vzhledem k tomu, že pro naši fakultu se jednalo o premiéru, předčila očekávání. Protože se při akci představovaly jednotlivé fakulty buďto v kampusu, anebo ve městě, přestěhovala ZSF JU modely, přístroje, pomůcky a další aktivity také do kampusu, a to do auly JU zvané Bobík. Měla tedy komplikovanější přípravu, přičemž z širokého spektra studijních programů a oborů na ZSF JU bylo třeba vybrat ty, které lze představit nějakou „akční“ formou. Zábavně, stručně a srozumitelně, aby ve velké konkurenci akcí při Noci vědců zaujaly veřejnost.

Povedlo se: prostorný hlavní sál, kde se konají ty nejvýznamnější akce pro univerzitu, se podařilo zaplnit pestrou nabídkou, která charakterizovala zaměření naší fakulty. Přestože se specializuje na přípravu odborníků pro pomáhající profese, dokázala pro Noc vědců najít zajímavá témata. Výhodou velkého prostoru auly byla možnost zacvičit si s fyzioterapeutkami, vyzkoušet obleky simulující obezitu a stáří, brýle navozující různé zrakové potíže i opilost či drogové opojení – v situaci pozměněného vnímání reality se lidé mohli procházet v sále i po schodech a naplno si uvědomit, jak se člověk s takovými handicapy může mezi zdravými lidmi cítit. Atraktivní bylo toto prostředí i pro děti, které tam trávily s rodiči dost času – dostaly také dárky a mohly si s nimi pohrát. Program ZSF JU přilákal během Noci vědců téměř tři stovky lidí a desítkám z nich změřily studentky zdravotní hodnoty (měření krevního tlaku, pulzu, cukru, cholesterolu, celkového tuku v těle bodymassindex). Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., poskytovala zájemcům také celkovou analýzu těla prostřednictvím bodystatu – během akce se nezastavila, zájem o bodystat byl tak velký, že na tomto lůžku bylo neustále obsazeno.

Aula JU stojí v sousedství Přírodovědecké fakulty a Biologického centra, tedy tradičních silných magnetů pro Noc vědců, která se tam koná každoročně. I letos zde bylo velmi živo, hrála hudba, děti měly na výběr mnoho tvůrčích aktivit, čepovalo se pivo ... Přesto řada návštěvníků zamířila nejen tam, ale i do našeho skromnějšího prostředí – kromě jiného je přilákala šance nechat si zdarma změřit zdravotní hodnoty a vůbec udělat něco pro své tělo i poradit se o vhodné prevenci. „Byli jsme na přírodovědě, kde se nám loni moc líbilo, a tak jsme si Noc vědců po této zkušenosti nenechali ujít ani letos. A pak nás zaujala nabídka vaší fakulty. Věnujeme se sportu, proto jsme sem šli hlavně kvůli fyzioterapii. Vyzkoušeli jsme pak i tlusťocha a brýle – je to bezvadná akce,“ pochvaloval si Petr Daňhel z Velešína, který přijel se dvěma dcerami a kamarády. Jeden z nich ocenil i poradnu zdravého životního stylu: nechal se změřit a výsledky ho potěšily, jen cholesterol si prý bude muset víc hlídat.

Hned v 17 hodin, kdy akce začala, se sál Bobíku rychle plnil. Spektrum ukázek bylo tak široké, aby si vybral opravdu každý, přičemž většina lidí prošla více stanovišť. Úkoly propojily malé i velké – často se stávalo, že rodiče se nejprve snažili přimět své děti, aby si leccos zkusily, ale nakonec neodolali a zapojili se také. Příkladem byla třeba první pomoc, kterou studenti učili na dvou resuscitačních modelech, ale také například stanoviště RNDr. Karla Roháčka, CSc., který připravil působivé ukázky rozkladu bílého světla do „barevné duhy“ a nabídl mimo jiné monitoring srdečního tepu v klidu i při zátěži. Velký zájem byl o fyzioterapii, kde si lidé mohli vyzkoušet různé pomůcky a přístroje včetně atraktivního svítícího podoskopu umožňujícího vyšetření nožní klenby. Lektorky i studentky tam s dětmi i dospělými cvičily na podložkách, s míči a dalšími pomůckami. Pochvalu sklidily například od Veroniky Vávrové z Mojného, která přišla s desetiletou dcerou. „Hraje na harmoniku, která ji tlačí dopředu, takže má záda jako její pan učitel. Pořád ji napomínám, ať se rovná. Jsem moc ráda, že se u vás dozvěděla praktické rady, jak má vypadat správný postoj těla a co pro to musí dělat,“ řekla paní Vávrová, kterou zaujalo také stanoviště porodních asistentek s názornými modely těhotenství i novorozence.

Dvanáctiletého syna přivedla Jana Buřičová, původně také kvůli fyzioterapii. O akci se dozvěděla z Facebooku a program ji natolik zaujal, že se v sále pak zdrželi ještě asi hodinu. Vyzkoušeli si i resuscitaci, hrátky s pamětí, simulační brýle … Dostala také příručku nazvanou Kyberšikana, kterou nedávno vydala naše fakulta a při Noci vědců byla určena rodičům starších dětí. Cílem knihy je ochránit děti před riziky virtuálního světa a před závislostí na počítačích či chytrých telefonech. „Je to opravdu velmi aktuální téma, o kterém se synem často mluvím, protože to se nedá nechat jen tak bez kontroly. Ve škole mají prakticky všichni Instagram, dávají tam bez rozmyslu spoustu různých fotek, tak se mu snažím vysvětlit, co může zveřejněná fotografie způsobit. Nelze mu to zakázat, to by se mezi spolužáky cítil špatně, musí ale pochopit, jak s tím zacházet. Není to snadné, proto si tuhle knížku ráda přečtu. Aspoň mu dávám mantinely – hlavně limity času, který může na internetu trávit,“ shrnula a publikaci Kyberšikana si odnesla s vděčností.

Velkou atrakcí Noci vědců byla také možnost vyzkoušet ,,gerontooblek“ navozující iluzi starého těla. Kombinéza je upravená tak, aby simulovala stařecký pohyb se všemi pohybovými, zrakovými i sluchovými omezeními. „Speciální ortézy navozují ztuhlost kloubů a tím omezení hybnosti, speciální brýle znemožní ostré vidění,“ vysvětlovala zájemcům Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. Do kůže seniorů se snažili vcítit jak mladí, pro něž to byl hlavně kuriózní zážitek, tak i ti, kteří o seniory pečují. „Radila bych si to vyzkoušet všem, aby pochopili, co musí starý člověk překonávat a z čeho pramení jeho nejistota, obavy či pomalé pohyby,“ řekla Zdeňka Vrublová, která pracuje v domově pro seniory z Českých Velenicích. Pozvánku na Noc vědců našla na webových stránkách naší fakulty a tato možnost ji velmi zaujala, takže sem vyrazila kvůli ní. Tento oblek je totiž velmi drahý a běžně není možné se k němu dostat. „Chtěla jsem získat lepší představu, jak se staří lidé cítí. Pro mě je to zvlášť důležité, protože s nimi pracuji. Ale je to dobrá zkušenost pro všechny, kteří se setkávají se seniory třeba  v domácím prostředí. Nejvíc mi vadilo to ohnutí, bolela mě bedra. Problém mi dělala prostorová orientace, protože jsem pořádně neviděla. Zjistila jsem také, jak těžký je předklon, a při sedu jsem si potřebovala předem nahmatat sedátko. Bála jsem se, že spadnu, a taky jsem si ověřila, jak je těžké dostat se po pádu znovu nahoru a vstát,“ popsala své dojmy.

Letošní 12. ročník Noci vědců, který měl podtitul Šetrně k planetě, se konal po celé republice v pátek 27. září od 17 hodin do půlnoci. Jihočeská univerzita se letos do akce zapojila v dosud nejširším rozsahu: otevřela brány všech fakult i Akademické knihovny. Jedná se o největší akci, která popularizuje vědu, letos na rekordních 51 místech po celé ČR. Zapojilo se devatenáct univerzit, tři science centra, více než dvacet hvězdáren a mnoho dalších míst.

Zdravotně sociální fakulta JU představila při Noci vědců tato témata (podrobněji v příloze):

Aktivity:

Komunikační bariéry při práci se seniory, oblek simulující stáří  

Porodní asistence, Ukázka porodního modelu, Modely na samovyšetření prsu

Záchranáři – první pomoc

Fyzioterapie

Poradny o zdravém životním stylu – kardio poradna, revmatologická poradna, laktační poradna

Měření vybraných zdravotních ukazatelů

Prezentace aktivit Dětské univerzity

Oblek simulující obezitu

Brýle simulující oční vady i závislost na drogách a alkoholu

Monitoring srdečního tepu

Exaktní měření sady fyzikálních parametrů

„Transmutace“ světla modrého na červené

Hrátky s pamětí

Přednášky:

Výživa dětí - od novorozence po předškoláka – Mgr. Ing. Simona Šimková

Autismus – přednáška a kazuistiky – Mgr. Ingrid Baloun

Jak předcházet nemocím srdce a cév? – Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Co je to světlo – vlny nebo částice?“ – RNDr. Karel Roháček, CSc.

InBody, poznej víc než svou hmotnost – Mgr. Ing. Simona Šimková

Multismyslová relaxační místnost SNOEZELEN – Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Prezentace nově vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory – Mgr. Jiří Kaas, Ph.D.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory