Nacházíte se zde: Úvod > Zemřel prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., který výrazně přispěl k rozvoji naší fakulty v oblasti vědy a pedagogiky

Zemřel prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., který výrazně přispěl k rozvoji naší fakulty v oblasti vědy a pedagogiky

Novinka (6.9.2021)

Zemřel prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., který výrazně přispěl k rozvoji naší fakulty v oblasti vědy a pedagogiky

S hlubokou lítostí oznamujeme, že zemřel prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., emeritní děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové, který úzce spolupracoval i s naší fakultou. Jeho profesní i vědecký zájem byl zaměřen na lékařskou biofyziku a biostatistiku. V těchto oborech dosáhl významných vědeckých, pedagogických i organizačních úspěchů. Stal se také předsedou akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na Zdravotně sociální fakultě JU byl dlouholetým členem Vědecké rady. „Lze konstatovat, že pan profesor Stránský výrazně pomohl rozvoji Zdravotně sociální fakulty v oblasti vědy a pedagogiky. Pracovníci ZSF JU totiž neměli na začátku žádné zkušenosti s podáváním akreditačních programů pro doktorská, habilitační a jmenovací řízení. Pan profesor nám pomáhal při opakovaných, velmi tvrdých konzultacích, získat potřebné zkušenosti. A dal nám důvěru, že náplň akreditovaných programů budeme důsledně dodržovat,“ shrnul prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Profesor Pravoslav Stránský se narodil 26. 5. 1940 v Rakovníku a zemřel 1. 9. 2021 v Hradci Králové, kde strávil celý svůj rodinný i profesionální život. Pane profesore, děkujeme.

Přiložené obrázky