Nacházíte se zde: Úvod > Zemřel sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič, který přednášel na naší fakultě o problematice národnostních menšin

Zemřel sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič, který přednášel na naší fakultě o problematice národnostních menšin

Novinka (5.1.2021)

Zemřel sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič, který přednášel na naší fakultě o problematice národnostních menšin

S velkým zármutkem oznamujeme, že 25. prosince 2020 zemřel ve věku 95 let sociální pedagog PhDr. Miroslav Dědič, který působil i na naší fakultě. Miroslav Dědič byl především spjatý s historicky první internátní školou pro romské děti na našem území, která vznikla v roce 1950 v Květušíně uprostřed vojenského újezdu Boletice. Jeho životní příběh inspiroval autory knih i filmů. O své poznatky a zkušenosti z práce s národnostními menšinami se dělil se studenty Zdravotně sociální fakulty JU ještě v době, kdy už mu bylo více než osmdesát let. Na jeho celoživotní práci navazují jak kolegové ze sociálních oborů, tak i z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, jejichž projekty se týkají i romské minority v Jihočeském kraji. Někteří z nich se s dr. Dědičem setkali v prosinci roku 2015 v zasedací místnosti děkanátu, kde mu tehdy blahopřáli k 90. narozeninám. V almanachu ZSF JU vydaném k 25. výročí naší fakulty má PhDr. Dědič obsáhlou kapitolu nazvanou Vzpomínky nestora. Připomněl v ní dobu, ve které dospíval a která ho formovala. „Veden myšlenkovým názorem Jednoty bratrské prezentované Petrem Chelčickým, usiloval jsem o vzájemné pochopení a zbavení se veškeré nenávisti,“ uvedl. Čest jeho památce!

https://www.pametnaroda.cz/cs/dedic-miroslav-1925