Nacházíte se zde: Úvod > Zemřel významný český psycholog doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D., který působil i na naší fakultě

Zemřel významný český psycholog doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D., který působil i na naší fakultě

Novinka (7.1.2019)

Zemřel významný český psycholog doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D., který působil i na naší fakultě

S velkým zarmoucením oznamujeme, že ve věku nedožitých 77 let zemřel v Praze po těžké nemoci doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D., významný český psycholog, který se zaměřoval zejména na dětská práva a náhradní rodinnou péči. Působil také na Zdravotně sociální fakultě JU, a to v letech 1999 až 2008 – vyučoval zde nejen v bakalářských a magisterských oborech, ale i v doktorském programu. Ovlivnil řadu studentů i kolegů: „Doc. Jiří Kovařík byl významným psychologem s širokým rozhledem a pochopením; byl člověkem, který inspiroval mladou generaci výzkumníků na naší fakultě a dokázal ji odborně a vědecky vést. Všichni na něj s úctou vzpomínáme,“ uvedla proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

Upřesnila, že zpočátku byla hlavním tématem odborné výuky doc. Kovaříka vývojová psychologie, kterou přednášel velmi netradiční a zajímavou formou – a to společnou četbou a diskusí nad textem E. H. Eriksona „Osm věků člověka“. Tato četba rozvíjela pochopení jednotlivých vývojových mezníků v lidském „životaběhu“ (předmět nesl netradiční název Životní běh). Podobným způsobem probíhaly fenomenologické diskuse Jana Sokola a Jana Patočky z české fenomenologické provenience, jichž se Jiří Kovařík taktéž účastnil. Významným přínosem doc. Kovaříka pro ZSF JU byla jeho spolupráce s prof. Gary Meltonem z Clemson University; společně rozvíjeli téma „stav a vývoj české společnosti po roce 1989 s ohledem na děti, speciálně dětská práva“, které doc. Kovařík řešil v rámci projektu COST s názvem „Právní povědomí a pojetí práva u českých dětí školního věku“ na reprezentativním souboru dětské populace žijící v ČR.

Možnost posledního rozloučení bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu na Křížovnickém náměstí v úterý 8. ledna v 16 hodin.

Přiložené obrázky