Nacházíte se zde: Úvod > Zemřela dlouholetá členka Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty JU prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Zemřela dlouholetá členka Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty JU prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

Novinka (14.12.2018)

Zemřela dlouholetá členka Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty JU prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

S velkým zarmoucením oznamujeme, že ve čtvrtek v Praze náhle zemřela dlouholetá členka Vědecké rady ZSF JU prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., která byla mnoho let těsně spjatá s naší fakultou především jako významná konzultantka. V posledních třech letech úzce spolupracovala s proděkankou pro vědu a výzkum doc. Mgr. et Mgr. Jitkou Vackovou, Ph.D., na projektu GAJU Koordinovaná rehabilitace u pacientů po poškození mozku. Byla přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze a věnovala se hlavně práci s lidmi po traumatu mozku a mrtvici. Ve své práci viděla budoucnost, protože byla přesvědčena, že moderní formy rehabilitace nabízejí lidem ve společnosti, jež rychle stárne a trpí chronickými nemocemi, naději na kvalitní život navzdory zdravotním komplikacím. Rozvíjela metody, jak cíleným cvičením vrátit do společenského a pracovního života i člověka po těžkém postižení mozku. „Když už zachraňujeme lidi, kteří dříve umírali, musíme se o ně postarat,“ vysvětlovala. Letos v červnu ji ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenoval ve Velké aule Karolina profesorkou v oboru kinantropologie. Podrobnosti o kariéře a zásluhách paní profesorky jsou v příloze.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 4. ledna 2019 ve 14 hodin ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice v Praze.Přiložené obrázky

Přiložené soubory