Nacházíte se zde: Úvod > Zemřela dr. Eva Davidová, významná etnografka, socioložka, historička umění i fotografka

Zemřela dr. Eva Davidová, významná etnografka, socioložka, historička umění i fotografka

Novinka (27.9.2018)

Zemřela dr. Eva Davidová, významná etnografka, socioložka, historička umění i fotografka

Minulý týden zemřela ve věku 85 let významná etnografka, socioložka, historička umění a také fotografka PhDr. Eva Davidová, CSc., která také vyučovala na naší fakultě. Při oslavách čtvrtstoletí Zdravotně sociální fakulty JU v říjnu roku 2016 převzala Eva Davidová od děkanky prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., ocenění za celoživotní přínos v oblasti multikulturního vzdělávání a výchovy studentů ZSF JU, jež vede ke zmenšování bariér mezi romskou a českou národností s ohledem na prohlubování kulturního propojení a vzájemného respektu (viz fotografie).

Dr. Davidová se od poloviny 50. let systematicky věnovala studiu způsobu života a kultury Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Narodila se v Praze, kde vyrůstala a vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a pak působila v Sociologickém ústavu Akademie věd. V roce 1976 se s rodinou přestěhovala do Českého Krumlova, kde pracovala jako muzejnice, výzkumnice, přednášela na Jihočeské univerzitě a externě i na několika dalších univerzitách. Patnáct let v Č. Krumlově pracovala i jako okresní konzervátorka památkové péče.

Řadu svých studentů ovlivnila natolik, že se pak začali věnovat sociální práci a mnozí z nich na ZSF JU nadále působí. Patří mezi ně proděkanka pro vědu a výzkum doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která na paní Davidovou zavzpomínala takto:

„S Evou Davidovou jsem se poprvé setkala na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 1999, kde vyučovala předmět týkající se menšinové problematiky. Poprvé jsem někoho slyšela zaníceně hovořit o Romech, jejich tradicích, zvycích, migraci v Evropě a ve světě. Poprvé jsem viděla, v jaké bídě se tento národ v 50., 60. i 70. letech minulého století nacházel a jak s sebou tato materiální chudoba nesla poselství vzájemné rodinné sounáležitosti a životního stylu, který umožňoval odlišné vnímání času. Obraz doby minulého století, kdy se Romové dostali na křižovatku existence v České republice, je nejlépe vidět právě na fotografiích Evy Davidové, uveřejněných v publikaci Romano drom. Romantické pojímání jejich života, již přiblížené spisovatelem Karlem Hynkem Máchou v 18. století, vytváří obraz jejich historického vědomí jako nedílné součásti romské identity; tak také fotografie Evy Davidové zachycují barvitost existence Romů v období komunismu – života, který nesmí být zapomenut.

Paní Davidová předávala své poznatky a zkušenosti velmi citlivě s ohledem na životní situaci Romů od vstupu Romů do Evropy, dále v době totality a po pádu tzv. Železné opony (1989). Vědoma si předsudků a způsobu jejich znevážení dostatkem informací, přinášela na hodiny obrazové záznamy z jejich života v Evropě, příklady úspěchů Romů v českém prostředí. Tato přední česká etnoložka, historička umění zachycovala nejen svým fotoaparátem, ale taktéž svým badatelským uměním okamžiky romského života, pomáhala přibližovat etnikum, které je součástí české historie a kultury a které ji svým uměním obohacuje (a to ve všech oblastech – hudební, literární, výtvarné, aj.). Celý svůj život se snažila snižovat interetnické napětí s cílem nenechat zaniknout barvitost našeho života. Hájila tak nejen práva menšin, ale především práva nás všech s výhledem na harmonický život našich dětí. Moudrost, respekt a skromnost, které byly Evě Davidové vlastní, umožňuje mezikulturní dialog a hledání cest  - a to nejen těch romských.“