Nacházíte se zde: Úvod > Zkušenosti naší fakulty s výukou transkulturního ošetřovatelství inspirovaly zástupce mezinárodního projektu BENEFITS

Zkušenosti naší fakulty s výukou transkulturního ošetřovatelství inspirovaly zástupce mezinárodního projektu BENEFITS

Novinka (6.3.2020)

Zkušenosti naší fakulty s výukou transkulturního ošetřovatelství inspirovaly zástupce mezinárodního projektu BENEFITS

Od čtvrtka 27. do pátku 28. února jednali v Českých Budějovicích zástupci projektu Better & Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills (BENEFITS), v němž je naše fakulta jediným zástupcem z České republiky. Projekt spojuje šest evropských fakult a kromě ZSF JU jsou v něm zapojeni odborníci z Turecka, Belgie, Slovinska, Maďarska a Španělska. Jejich společným cílem je na základě výsledků analýz existujících kurikul a kulturní kompetence studentů připravit nové učební osnovy pro výuku transkulturního ošetřovatelství, aby bylo vzdělávání v této oblasti efektivnější. Jedná se totiž o velmi aktuální a potřebné téma: žijeme v globalizovaném světě a sestry i další zdravotníci se při práci stále častěji setkávají s lidmi z jiných kultur, jimž musí zajistit péči tak, aby byly respektovány jejich kulturní návyky, potřeby a očekávání.
První schůzka se konala loni v tureckém Istanbulu. Tato iniciativa vzešla z tureckého Gaziantepu, z Hasan Kalyoncu University – a právě proto, že na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU pracuje skupina odborníků, kteří se transkulturnímu ošetřovatelství již dlouho věnují, se naše fakulta stala významným partnerem. „Projekt jsme získali v rámci programu ERASMUS+ KA203 Strategic Partnerships for higher education,” uvedla proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která je řešitelkou projektu za ZSF JU. Do řešení projektu zapojila celý tým akademických pracovníků zabývajících se transkulturním ošetřovatelstvím. Nyní při českobudějovickém setkání hosty ze zahraničních univerzit prof. Tóthová podrobně seznámila s tím, jak naše fakulta tento předmět vyučuje, a zároveň představila obsah přednášek v obou programech. V bakalářském programu Ošetřovatelství mají studenti ve 3. ročníku předmět Multikulturní ošetřovatelství a v navazujícím magisterském programu ve 2. ročníku předmět Problematika menšin v ošetřovatelské péči. Tyto předměty jsou povinné, což je rozdíl oproti jiným zemím, kde jsou většinou nabízeny jako volitelné – a někdy je multikulturní ošetřovatelství pouze součástí jiného předmětu.
Dr. Olišarová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP) pak zahraničním hostům konkrétně představila náplň seminářů, při nichž se studenty tuto problematiku prakticky probírají. Díky zapojení akademických pracovníků do výzkumných projektů se už kolegyně z naší fakulty dostaly do kontaktu s různými minoritami a tyto jejich zkušenosti se jim při seminářích se studenty vždy velmi hodí. „Zástupce projektu BENEFITS velmi překvapilo, v jaké šíři se u nás tímto tématem zabýváme. Výzkumně je na tom naše fakulta nejlépe ze všech, protože už za sebou máme výsledky pěti výzkumných projektů, ke kterým vznikly i publikace,“ upřesnila prof. Tóthová.
ZSF JU se v těchto projektech zaměřila na národnostní menšiny, které v naší zemi žijí: romskou, vietnamskou, čínskou, mongolskou, ukrajinskou a ruskou. Věnuje se také náboženským minoritám (islám, křesťanství, buddhismus, judaismus, jehovisté, mormoni, scientologická církev) a subkulturám. Poznatky, které naše fakulta takto shromáždila, udělaly na účastníky projektu BENEFITS velký dojem. Na základě toho se rozpoutala živá diskuse jak o otázce volitelnosti předmětu, tak například o tom, v jakém ročníku je nejvhodnější zařadit ho do rozvrhu. „Jsem přesvědčena o tom, že máme osnovy velice dobře nastavené. Někde už to učí v prvním ročníku, ale podle našich zkušeností to lépe pochopí až starší a vyzrálejší studenti, kteří už znají souvislosti a své vědomosti si lépe propojí,“ dodala ředitelka UOP prof. Tóthová. Účastníci se seznámili také s analýzou kurikula ve Slovinsku a rozdělili si úkoly do dalšího setkání, které se bude konat v říjnu v Barceloně. Prof. Dr. Ayla Yava, ředitelka Institute of Health Sciences Hasan Kalyoncu University v Turecku, byla s průběhem jednání v Českých Budějovicích velmi spokojena. „Naplánovaný program jsme splnili, zástupci české i slovinské strany ke svým prezentacím přistoupili velmi zodpovědně a celé setkání bylo velmi inspirativní,“ shrnula.
Projekt BENEFITS je tříletý a již za rok v květnu proběhne v Belgii pilotní ověření vytvořeného programu za účasti studentů a řešitelského týmu z jednotlivých států. V závěru vznikne publikace, ve které budou shrnuty výsledky a doporučení pro zkvalitnění vzdělávání v transkulturním ošetřovatelství.
Do přípravy a realizace českobudějovického setkání byly aktivně zapojené členky UOP, a to doc. Trešlová, dr. Olišarová a Mgr. Franková. V administrativní části s prof. Tóthovou spolupracovala Ing. Ředinová, koordinátorka zahraniční spolupráce. „Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem kolegyním za perfektní spolupráci a jsem přesvědčena, že se stejným nadšením budeme spolu pokračovat na úkolech, které fakulta má plnit v rámci řešení projektu,“ dodala prof. Tóthová.
Zahraniční hosté se na závěr podívali do Simulačního centra pro zdravotnické obory, jež právě nyní vzniká na naší fakultě a už je vybavené zdravotnickými přístroji i lůžky pro high fidelity simulátory. Tímto způsobem moderní výuky byli nadšeni a s velkým zájmem si prostory i zařízení prohlíželi. Zaměření simulačního centra na nelékařské profese je podle nich velmi užitečné a ojedinělé. S podobnými centry se už někteří z nich ve světě setkali, avšak ta slouží spíše pro výuku mediků.

Přiložené obrázky