Nacházíte se zde: Úvod > Zpráva z konference Společnosti mikrobiologických laborantů

Zpráva z konference Společnosti mikrobiologických laborantů

Novinka (23.4.2018)

Zpráva z konference Společnosti mikrobiologických laborantů

čtvrtek 22. 3. 2018, ZSF JU, České Budějovice

 

Společnost mikrobiologických laborantů, z. s., tradičně pořádá zajímavé konference zajišťující informovanost a profesní růst jejích členů. V letošním roce se poprvé konala konference Společnosti mikrobiologických laborantů na akademické půdě Jihočeské univerzity ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU. Hlavní organizátorkou akce byla Lucie Chrtová, za ZSF JUse na organizaci podílel doc. Miroslav Šíp.

Konference se zúčastnila předsedkyně společnosti paní Iveta Muroňová, která podala zprávu o činnosti Společnosti mikrobiologických laborantů.

V návaznosti na legislativní a organizační změny ve školství byla pojata přednáška „Trendy ve vzdělávání zdravotních laborantů“ doc. Miroslava Šípa ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Úvodem přivítal účastníky konference jménem vedení fakulty, a jakožto garant oboru Zdravotní laborant uvítal rozhodnutí výboru společnosti uspořádat konferenci v prostorách ZSF JU.

Studenti V. Paraniak a J. Mráz ze SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice předvedli nekonvenčně a zajímavě pojatou prezentaci na téma „Cesta malobuněčného karcinomu“. Vysoce fundovaný příspěvek „Úskalí diagnostiky infekčních artritid“ prezentoval MUDr. Filip Krejčí z ortopedického odd. Nemocnice České Budějovice, a. s. Na toto téma navázala MUDr. Magda Balejová s přednáškou „Mikrobiologická diagnostika infekcí kostí a kloubů“ z pracoviště bakteriologie Nemocnice České Budějovice, a. s. V odpoledním bloku účastníci se zájmem vyslechli „Novinky v očkování“ v podání ústavního epidemiologa Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Ivy Šípové. MUDr. Dana Teislerová z pracoviště virologie Nemocnice České Budějovice, a. s., se věnovala ve svém sdělení „Spalničky opět aktuální“ zvýšenému výskytu této nemoci v poslední době a možnostem její diagnostiky. RNDr. Marie Fialová z pracoviště parazitologie a mykologie Nemocnice České Budějovice, a. s., zakončila odborný program sdělením na téma „Diagnostika malárie v Nemocnici České Budějovice“. Na přednášky navazovaly dotazy z naplněného sálu a živá diskuse.

Konference byla po odborné i organizační stránce účastníky hodnocena kladně. Byl podán návrh na pravidelné každoroční konání těchto jednodenních konferencí v Českých Budějovicích ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU.

Přiložené obrázky