Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU měla významné zastoupení na mezinárodním ošetřovatelském sympoziu v Nitře

ZSF JU měla významné zastoupení na mezinárodním ošetřovatelském sympoziu v Nitře

Novinka (11.9.2017)

ZSF JU měla významné zastoupení na mezinárodním ošetřovatelském sympoziu v Nitře

Již 10. ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia, jehož organizátorem je společně s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře, Univerzitou v Debrecenu a Univerzitou v Rzeszowě také Zdravotně sociální fakulta JU, se uskutečnil ve dnech 7. a 8. září 2017 v Nitře. Organizátory tohoto prestižního sympózia jsou státy Visegrádské čtyřky, jejichž odborníci se každoročně setkávají v odborných sekcích, aby si předali nejnovější informace v oboru ošetřovatelství a navázali nové vědecko-výzkumné aktivity.

Sympozium, které probíhalo v souladu s jeho názvem „Nursing of the 21st  Century in the Process of Changes“, mělo vysokou odbornou úroveň. Členové Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU zde prezentovali výsledky své vědecké činnosti z výzkumných projektů – Intervenční postupy v preventivní kardiologii (projekt podpořený AZV), Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů  možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika (projekt podpořený AZV), Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje (projekt RVO), Využití koncepčních modelů v klinické a komunitní praxi (týmový projekt GA JU). Na sympoziu zaznělo celkem 18 odborných sdělení členů Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU, která se setkala s velmi pozitivními ohlasy a bohatou diskusí. "Taková prestižní setkání, kde odborníci v ošetřovatelství všech zúčastněných institucí prezentují cenné vědecké výsledky, přispívají ke zvýšení úrovně oboru, zkvalitnění vzdělávací činnosti a následně i ke zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče," uvedla děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Odevzdáním putovní kroniky organizátorům následujícího ročníku sympózia, kterými budou v roce 2018 kolegové z Univerzity v Debrecenu (Nyíregyhaze), pokračuje letitá tradice, kterou zahájila v roce 2008 právě Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ta hostila sympózium také v roce 2012 a 2016.

Přiložené obrázky