Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU otevře v letním semestru další kurzy Celoživotního vzdělávání

ZSF JU otevře v letním semestru další kurzy Celoživotního vzdělávání

Novinka (3.3.2019)

ZSF JU otevře v letním semestru další kurzy Celoživotního vzdělávání

Zdravotně sociální fakulta JU připravila na letní semestr sedm kurzů Celoživotního vzdělávání, které jsou zaměřené na další profesní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, je mezi nimi i kurz pro pedagogické pracovníky a vychovatele a také kurzy pro širokou veřejnost. Zájemci se mohou hlásit už nyní a rozhodnutí není vhodné dlouho odkládat: např. do 10. března je otevřená možnost přihlásit se na kurz Prevence nemocí srdce a cév v dospělém věku, do 14. března na kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí a do 17. března se lze hlásit do kurzů Současná problematika sociální exkluze a Sociální práce s romskou minoritou. Přihlašování je online na webu Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity (odkaz na celkový přehled je pod touto zprávou, nabídka CŽV jednotlivých fakult je tam řazena abecedně).

ZSF JU nyní otvírá tyto kurzy:

Kurz pro pracovníky ve zdravotnictví:

Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí

Kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách:

Sociální práce s romskou minoritou

Současná problematika sociální exkluze

Specifika sociální práce s obětí domácího násilí

Kurz pro pedagogické pracovníky a vychovatele:

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina - FIE Standard I

Jednodenní kurzy pro širokou veřejnost:

Prevence nemocí srdce a cév v dospělém věku

Efektivní komunikace s dětmi

 

 

 

 

Přiložené obrázky