Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU ruší písemné příjímací zkoušky (včetně talentových) pro příští akademický rok do všech studijních programů/oborů, ale s výjimkou Fyzioterapie

ZSF JU ruší písemné příjímací zkoušky (včetně talentových) pro příští akademický rok do všech studijních programů/oborů, ale s výjimkou Fyzioterapie

Novinka (28.5.2020)

ZSF JU ruší písemné příjímací zkoušky (včetně talentových) pro příští akademický rok do všech studijních programů/oborů, ale s výjimkou Fyzioterapie

Uchazeči o studium v programech/oborech, kde byly zrušené přijímací zkoušky, se už nyní mohou přesvědčit o tom, že jsou na fakultu přijati

Vzhledem k aktuální situaci ruší ZSF JU písemné příjímací zkoušky (včetně talentových) pro příští akademický rok do všech studijních programů/oborů, ovšem s výjimkou Fyzioterapie. Uchazeči o studium v programech/oborech, kde byly zrušené přijímací zkoušky, se už nyní mohou přesvědčit o tom, že jsou na fakultu přijati, a to zde:

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Termín přijímacích zkoušek pro studijní obor Fyzioterapie je stanovený na 1. července 2020, náhradní termín na 8. 7. 2020. Přijímací řízení zde proběhne formou písemného testu z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemného testu ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek) a písemného motivačního testu (30 otázek). Uchazeč může získat maximálně 130 bodů a minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 80 bodů.

Písemné přijímací zkoušky (včetně talentových zkoušek), které měly v ostatních bakalářských a navazujících magisterských studijních programech proběhnout nejpozději do 5. 6. 2020, se tímto rozhodnutím ruší. Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., rozhodla o změně podmínek k přijímání ke studiu pro AR 2020/2021 vzhledem k aktuální situaci ve školství související s tzv. epidemií koronaviru. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu byly projednány a schváleny Akademickým senátem ZSF JU dne 15. 5. 2020.

Podrobněji v Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2020 – odkaz na dokument je pod touto zprávou.