Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakultu zaplnili účastníci mezinárodního sympozia o ošetřovatelství

Zdravotně sociální fakultu zaplnili účastníci mezinárodního sympozia o ošetřovatelství

Plánovaná akce (15.9.2016)

Zdravotně sociální fakultu zaplnili účastníci mezinárodního sympozia o ošetřovatelství

Do Českých Budějovic přijeli odborníci z Polska, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Turecka, Iráku a dalších zemí

Prestižní mezinárodní sympozium, u jehož zrodu stála Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, se ve svém devátém ročníku vrátilo do Českých Budějovic. Dvoudenní akce zaplnila od čtvrtka do pátku přednáškové sály budovy Vltava ZSF JU. Do Českých Budějovic přijeli odborníci z Polska, Maďarska, Slovenska, Lotyšska, Turecka, Iráku a dalších zemí. Jménem vedení fakulty je přivítala děkanka Zdravotně sociální fakulty JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. „Jsem velice ráda, že se u nás na fakultě opět sešli odborníci z univerzit, vysokých škol a samozřejmě také klinické praxe, protože spojení teorie a praxe je v našem oboru velice důležité,“ zdůraznila. Právě smyslem takových akcí, jako je toto sympozium, je přispět společně k nastavení správné cesty, jakou by se rozvoj ošetřovatelství měl nadále ubírat.

Letos oslavuje Jihočeská univerzita čtvrtstoletí své existence, stejně tak i ZSF JU, která patřila k jejím zakládajícím fakultám. Zároveň teď v září uplyne 15 let od otevření prvního ročníku bakalářského programu kvalifikační příprava sester, v čemž byla ZSF JU spolu s tehdejší Zdravotně sociální fakultou v Ostravě první v České republice. O to smutnější je fakt, že se letošní ročník koná právě v době, kdy se v České republice připravuje legislativní změna ve vzdělávání sester. Organizátoři proto na úvod zařadili blok zaměřený na toto téma.

V úvodu pozdravil účastníky rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., který velmi ocenil, že organizátoři kladou tak velký důraz na součinnost teorie a praxe. Zdravotně sociální fakultu zařadil mezi vzorové fakulty JU, které berou vážně výzvy doby. „Je radost spolupracovat s jejím vedením na tom, co je potřeba udělat lépe, kde je možný rozvoj, i v tom, co se naopak může naučit od jiných. Je zaměřena na profesní vzdělávání a i zde vidím, že nepodceňuje oblast teorie, ale nezapomíná na to, že je především praktická,“ uvedl. Program sympozia označil za šťastnou kombinaci všeho, co k této profesi patří: vzdělávat lidi jak pro praxi přímé z péče a z hlediska managementu, tak po stránce vztahu k člověku. Vyjádřil přání, aby vzdělávání zdravotnického personálu bylo stále lepší a reagovalo na aktuální výzvy, jak se dál rozvíjet a zlepšit – aby mohl mít každý člověk, který se dostane do péče zdravotníků, pocit, že je v dobrých rukou.

Děkanka ZSF JU upozornila, že toto sympozium je příležitostí prezentovat výsledky různých výzkumů v ošetřovatelství, protože byť je to mladá vědní disciplína, má všechny potřebné aspekty a už dosáhla výborných výsledků. Ve svém přehledném zamyšlení nad budoucností ošetřovatelství zdůraznila, že nedostatek sester není pouze naším, ale celosvětovým problémem. O vzdělávání sester pak mluvili odborníci ze států Visegrádské čtyřky, kteří poskytli užitečné srovnání se systémem v ČR. Jejich příspěvky byly velmi inspirativní, neboť Polsko, Maďarsko i Slovensko tehdy vstupovaly do Evropské unie se stejnými základními principy jako Česká republika. Všechny tyto země se společně snažily sladit vzdělávání se systémy zemí západní Evropy a i nyní řeší podobné problémy, ale v každém státě k nim přistupují jinak. Organizátoři uvítali také kolegy z Německa a Rakouska, jejichž systém čeští politici často uvádějí za vzor – avšak zavádějícím způsobem, protože v současné době se vzdělávání sester i tam postupně přesouvá na vysoké školy.

Letošní ročník sympozia měl téma Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči. Jednotlivé oborové sekce se zabývají legislativou, právem a etikou, klinickou, komunitní a multikulturní péčí, vzděláváním, výzkumem a příklady dobré praxe. „Cílem je hledání možností dalšího vývoje uvedených oborů a zkvalitňování péče o pacienta, kdy vidíme součinnost teoretických poznatků a dobré praxe jako nezbytné atributy profesionálního přístupu. Pro zkvalitnění péče je nutná užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a praxí,“ uvedla za organizátory PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Tradice kongresů, které si již získaly velké mezinárodní renomé, se zrodila v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta JU totiž od roku 2001 začala každoročně organizovat Jihočeské ošetřovatelské dny, které postupně lákaly stále více zahraničních účastníků. Nyní je tato akce důležitým fórem pro zdravotníky zemí tzv. Visegrádské čtyřky, tedy z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, a každým rokem přibývá i odborníků z dalších zemí. Zúčastnili se ho zástupci praxe a vzdělávacích institucí z celé České republiky, s aktuálními informacemi přijela členka prezidia České asociace sester Mgr. Nina Müllerová.

Toto sympozium zahájilo třetí cyklus ošetřovatelských, vědeckých a mezinárodních setkání. Tradici jejich pořádání založila tehdejší vedoucí katedry ošetřovatelství, současná děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. První ročník se proto konal v Českých Budějovicích a ve spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami se od roku 2008 ujalo pravidlo, že pořádání každého následujícího sympozia zajišťuje další z univerzit. Partnerskými univerzitami jsou: Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře na Slovensku, Univerzita Debrecen v Maďarsku a Univerzita  Řešov v Polsku. „Z dosavadních hodnocení se jeví tento systém organizování sympozií jako velmi přínosný, který se osvědčil vzájemným setkáváním nad řešením společných profesních zájmů. Pozvali jsme zástupce vzdělávání a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci i ty, kteří se na něm podílejí, nebo mají zájem o rozvoj těchto oborů. Letos jsme rozšířili témata také do oboru neodkladné péče, protože záchranáři jsou součástí velké skupiny pracovníků nelékařů. Věříme, že vzájemná bližší spolupráce bude ku prospěchu všech,“ dodala dr. Trešlová.

Mezi hosty byli zástupci partnerských univerzit, převážně vyučující v daných oborech, a zástupci z praxe. S příspěvky vystoupili rovněž studenti ZSF JU, kteří vytvořili výborné bakalářské a diplomové práce. Účastníci představovali výsledky projektů a výzkumných šetření sledujících aktuální problematiku v oborech a podněty pro zkvalitňování péče. Diskutovali na téma prevence zdraví, vzdělávání sester, péče o seniory, role porodní asistentky v systému péče, multikultura, dobrá praxe v ošetřovatelství, problematika práce záchranářů a také například násilí a agrese při poskytování péče.