Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU uspořádala formou on-line mezinárodní konferenci na téma Moderní trendy v péči o seniory

ZSF JU uspořádala formou on-line mezinárodní konferenci na téma Moderní trendy v péči o seniory

Novinka (14.10.2020)

ZSF JU uspořádala formou on-line mezinárodní konferenci na téma Moderní trendy v péči o seniory

Na celospolečenskou problematiku péče o seniory, která je aktuální v celosvětovém měřítku, zareagovala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity rozhodnutím uspořádat mezinárodní konferenci na téma „Moderní trendy v péči o seniory – Výzvy pro 21. století“. Původně naplánovaný jarní termín bylo kvůli pandemii COVID-19 nutné odložit na podzim a aktuálně pak ještě akce musela změnit formu, a to v přímém přenosu on-line. Prezentace jednotlivých účastníků bylo možné sledovat na kanále YouTube. Workshopy naplánované na 14. říjen byly zrušeny bez náhrady.

Za současných okolností považují organizátoři za velké štěstí, že tuto akci s velmi významným, aktuálním a potřebným tématem mohli uskutečnit. Přenos se vysílal z velké zasedací místnosti v hlavní budově fakulty, kde konferenci zahájili rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., a děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Poté promluvili také zástupci měst Tábor a Třeboň, která jsou aplikačními garanty projektu Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení. V rámci projektu byla tato mezinárodní akce spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR). Nad konferencí převzala záštitu i hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

„Péče o seniory je podstatnou součástí života společnosti,“ uvedl rektor JU prof. Jiroušek, podle něhož se význam této práce projevuje právě v těchto dnech, které ukazují, jak nutné a náročné je zajišťovat tuto péči v domovech pro seniory. To, že muselo být toto prestižní setkání odborníků nakonec zorganizováno jako on-line konference, protože není možné se nyní potkat fyzicky, zapadá podle děkanky ZSF JU do kontextu doby. V čase, kdy jsou fyzické kontakty limitované, totiž o to víc vyniká význam tématu, pro které je kontaktní péče mimořádně důležitá. „Pevně věřím, že příspěvky, které zde dnes zaznějí, budou obohacením pro nás všechny a že den strávený na Zdravotně sociální fakultě bude přínosný. I tím, že tento model může ukázat péči i v těch podmínkách, které bohužel současná doba přináší,“ uvedla děkanka ZSF JU dr. Chloubová.

Celkem konference zahrnula deset příspěvků, tři odbornice se připojily na dálku ze zahraničí (Dánsko, Rakousko a Slovenská republika), další zahraniční zkušenosti na téma Cohousing v Nizozemsku prezentoval PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Setkání moderovala ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Seznam účinkujících a další podrobnosti jsou v programu umístěném v příloze této zprávy.

Stárnutí obyvatel představuje klíčové téma, které zasahuje do všech oblastí života lidí v České republice a je stěžejním tématem řešeným jak individuálně, regionálně, tak i na národní a mezinárodní úrovni. Naše fakulta se těmito otázkami dlouhodobě a komplexně zabývá a spolupracuje s odborníky, kteří mají s péčí o seniory zkušenosti – ať už jako zástupci institucí, měst, obcí či vzdělávacích organizací. Klíčovými tématy konference byly nové trendy a příklady dobré praxe v péči o seniory s ohledem na zapojení multidisciplinárních týmů, a to v České republice i ve vybraných státech Evropy. Cílem bylo podnítit a rozšiřovat rozvoj nových trendů a inovativních postupů při péči o seniory, a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb i ke zvýšení kvality života seniorů. Tato mezinárodní konference byla spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci projektu Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení (číslo: TL 01 0000 32).

ROZHOVOR

S příspěvkem na téma Biografie jako součást nefarmakologické terapie v péči o seniory s demencí vystoupila na konferenci PhDr. Eva Procházková, Ph.D., uznávaná specialistka na péči o klienty s demencí – na téma „Biografie – životní příběh“  přednáší mj. v Národním centru ošetřovatelství  nelékařských zdravotnických oborů v Brně a ve vzdělávacím centru Červeného kříže ve Vídni v Rakousku.

Jak hodnotíte obsah a formu této konference?

Především je výborné, že se i za těchto podmínek mohla odehrát. Téma péče o seniory a seniory s diagnózou demence bude stále víc v popředí zájmu. Proto stojí za to využít každou příležitost, kdy to můžeme otevřít na veřejnosti a dát informace do širokého povědomí. Výměna zkušeností je důležitá, ovšem nejdůležitější je motivace, aby vznikl tým, který nepracuje proto, že musí, ale proto, že chce. Za takovou spolupráci jsem moc vděčná.

Měla byste pár konkrétních rad, jak seniorům usnadnit život v současném období, které je plné stresu?

Ač to vypadá, že teď nemluvím k tématu, patří to k němu – hlavní je připomínat seniorům, aby nezapomínali dostatečně pít a pravidelně se stravovat. Když přestanou doplňovat tekutiny, zhorší se jim psychický stav a pak to bývá rychlé: spadnou do deprese a pak nastává regrese. Je to opravdu dobrá rada pro současné období, které člověka vysiluje špatnými zprávami a on pak zapomene na to nejzákladnější. Když tedy svým seniorům telefonujete, vždycky jim řekněte, ať si při vašem povídání nalijí skleničku vody a vypijí ji. Na toto nejzákladnější se často zapomíná, ale je to mimořádně důležité, aby tělo zvládalo zátěž.

Jak zpracovat negativní zprávy, které se teď neustále valí z médií?

Nejlépe si z těchto informací vzít pouze fakta, co mám a nemám dělat, a pak se snažit dopřát si i nějaké radosti. Jen takhle toto období přečkáme. Mohou to být i drobné radosti, ale musíme se na ně zaměřit, protože kdybychom zůstali ve strachové bublině, ztrácíme potenciál pro sebe, své blízké i potenciál pracovní.

Senioři mají větší životní zkušenosti, což se možná v této krizi hodí …

Rozhodně. Oni přežili i horší časy: Nezapomínejme, že tu pořád ještě máme generaci, která přežila druhou světovou válku a spoustu těžkých chvil po ní. Vím o mnoha případech, kdy senioři svými životními příběhy neskutečně obohacují náš personál. To nám v práci velmi pomáhá, často slyším větu: „Co jsou mé starosti proti tomu, co prožila tato žena!“ Současná mladá generace, která nepoznala nic jiného než blahobyt, má teď největší strach právě z toho, že o tento svůj způsob života přijde. Senioři mohou mladým vysvětlit, že naplněný život je i o jiných stránkách, než je pouze blahobyt.

Přiložené obrázky