Nacházíte se zde: Úvod

ZSF

Studenti: opatření

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2021

Interní multidisciplinární výzkumné projekty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019

kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2021

k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2021/22 pro studenty vyšších ročníků

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2021

k evidenci studijních výsledků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ordinance of the Dean of FHSS No. 2/2021

on the conditions of the admission procedure to doctoral study programmes for the academic year 2021/2022

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2021

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020

k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2020/2021

Appendix No. 1 tot the Ordinance of the Dean of FHSS USB

to the conditions of admission procedure to bachelor study program in English for the academic year 2021/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2021

o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2020/2021 a o registraci bakalářských / diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2020

k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2020/2021

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020 + přílohy

k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských/diplomových prací na ZSF JU v kademickém roce 2020/2021

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2020

k podmínkám příjímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2016

Rigorózní řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2020

Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)

Ordinance of the Dean of FHSS USB No. 6/2020

which establishes the conditions and fee for a scholarship at the Faculty of Health and Social Sciences of the University of South Bohemia in České Budějovice in 2020/21

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2020

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/21

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2020

Pravidla pro provoz elektronické pošty na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2020

k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2020/21 pro studenty vyšších ročníků

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2020

o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2019/20 a o registraci bakalářských / diplomových prací

Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019

k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2020

Statut Etické komise Zdravotně socíální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2019

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019

k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2020

k organizaci a zpracování studijních pobytů a pracovních atáží absolvovaných na zahraničních vysokých školách a institucích

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2020

o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2019/20 a o registraci bakalářských / diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2019

k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019

k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2019

o podmínkách účasti v přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2019

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2019

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2019

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2019

Studentská vědecká odborová činnost (zkr. SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2019

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2019

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu Pediatrické ošetřovatelství. Uchazeč se může ke studiu přihlásit podáním e-přihlášky na adrese: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2019

k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2019/20 pro studenty vyšších ročníků

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018 - Dodatek č. 2

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018 - Dodatek č. 1

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademcký rok 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2018 - Dodatek č. 1

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2019

Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2019

O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2018/2019 a o registraci bakalářských / diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2018

k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2018/2019

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2018 - příloha

Příloha k opatření Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018.

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2018

o podmínkáchúčasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018 - přílohy

Přílohy k opatření Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018.

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018

k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových / bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2018/2019

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2018

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Measures of the Dean of FHSS USB No. 12/2018

The conditions of admission procedure to a bachelor study program in English for the academic year 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Measures of the Dean of FHSS USB No. 11/2018

the conditions of admission procedure for postgraduate study programs for the academic year 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2018

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2018

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/19

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2018

k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2018/19 pro studenty vyšších ročníků

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018

o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2017/2018 a o registraci bakalářských/diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2017

k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2017

k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2017/2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2017

o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU

Measures of the Dean of the FHSS USB no. 19/2017

Terms of mediation of nostrification of the school leaving certificate/diploma issued in a foreign country for prospective students of the bachelor study programmes taught in English

Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Dodatek č.1 k Opatření děkanky ZSF č. 16/2017

Studentská vědecká odborová činnost (SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017

Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017

k organizaci Studentského hodnocení výuky

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2017

k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2017/18 pro studenty vyšších ročníků

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2017

O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v roce 2016/2017 a o registraci bakalářských/ diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 23/2016

k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2016/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2016

Rigorózní řízení na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2016

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2016/17

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2016

Studentské hodnocení výuky v LS v AR 2015/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2016

Rigorózní řízení na ZSF JU v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2016

k organizaci předběžného zápisu na ZS AR 2016/17 pro studenty vyšších ročníků

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2016

k pravidlům studia v doktorských studijních programech

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016

Pravidla a požadavky pro odevzdání bakalářských/diplomových prací na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2015 - dodatek č. 1

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2016

Measures of the Dean of the FHSS USB no. 3/2016 - Terms of mediation of nostrification of the school leaving certificate/diploma issued in a foreign country for prospective students of the English study course Nurse

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2016

Podmínky zprostředkování nostrifikace maturitního vysvědčení vydaného v zahraničí pro uchazeče o studium anglického oboru Nurse

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2016

Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015- dodatek č.1

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2016

Studentské hodnocení výuky v zimním semestru v akademickém roce 2015/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 25/2015

O organizaci zápisu na letní semestr akademického roku 2015/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 24/2015- příloha č. 1

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity pro akademický rok 2016/17

Opatření děkanky ZSF JU č. 24/2015

O podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 23/2015

K vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2015/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2015- dodatek č. 2

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2015

Opatření děkanky ZSF JU č.20/2015 - dodatek č.1

ke jmenování komisí k provední invertarizací v roce 2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2015

Zavedení jednotného systému elektronické komunikace na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2015

Zavedení jednotného systému elektronické komunikace na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2015

K veřejným prověrkám bezpečnosti práce

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2015- dodatek č.1

Jmenování škodní a likvidační komise

Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2015

Ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2015

K pravidlům v doktorských studijních programech

Opatření děkanky ZSF JU č 18/2015

Podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2015/16

Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2015

K podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2016/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2015

K podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2015

K podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 do bakalářských a navyzujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2015

Ke změně účinnosti kritérií pro HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2015

Vědecko-výzkumná rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2015

Ediční rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2015

k uznávání studijních pobytů a pracovních stáží absolvovaných na zahraničních vysokých školách a institucích

Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2015

k organizaci zahraničních mobilit pracovníků ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2015

Studenstské hodnocení výuky v letním semestru v akademickém roce 2014/2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2015

Habilitační řízení a řízení ke jemnování profesorem na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2015

k organizaci předběžného zápisu na zimní semestr akademického roku 2015/16 pro studenty vyšších ročníků

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2015

Pověření osob při rozhodnutí o vhodnosti nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci kategorie průzkumu trhu

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2015

Studentská vědecká odborná činnost - SVOČ

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2015

Jmenování členů škodní a likvidační komise

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2015

Vymezující kompetence proděkanů na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2015

K rozsahu pravomocí delegovaných na tajemníka ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2015

o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2014/2015 a o registraci bakalářských/diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2014

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2014 k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2014/2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2014

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2014 kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2014/15

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2014

Stanovení výše úhrad nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby poskytované studentům a absolventům JU, případně dalším osobám

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017

Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016

Pravidla a požadavky pro odevzdání BP/DP na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2017

k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2017

o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity pro akademický rok 2017/18

Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2017

k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2017/2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2017

Terms of mediation of nostrification of the school leaving certficate/diploma issued in a foreign country for prospective students of the bachelor study programmes taugh in English

Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2017

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017

k organizaci Studentského hodnocení výuky