Nacházíte se zde: Úvod

ZSF

Studenti: příkazy a rozhodnutí

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2021

Zpoplatnění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2021

o vyhlášení termínu podání Interních multidisciplinárních výzkumných projektů do soutěže na období 2022-2024

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2021

o změně podmínek k přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 7/2020

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 6/2020

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2021

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2020

Zpoplatnění habilitačního řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2020

Zpoplatnění rigorózního řízení

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2020

o změně podmínek k přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020 + dodatek

o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020

o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru.

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2020

o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru.

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 7/2019

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2020

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 6/2019

Zpoplatnění rigorózního řízení

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2019

Zpoplatnění habilitačního řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2019

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2019

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2019

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2018

Zpoplatnění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2018

Zpoplatnění rigorózního řízení.

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2017

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2018

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2017

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2018

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2017- dodatek č. 1

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2017

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2017

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2017

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 9/2016

o zřízení pracovní pozice pro studenty "Pomocná vědecká a pedagogická síla"

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 9/2016

o zřízení pracovní pozice pro studenty “Pomocná vědecká a pedagogická síla”

Rozhodnutí děkanky č. 1/2014

o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2014

Rozhodnutí děkanky č. 1/2013

k podmínkám přijímacího řízení pro studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v akademickém roce 2013/2014 v bakalářských a navazujících magisterských programech

Rozhodnutí děkanky č. 3/2012

k podmínkám přijímacího řízení pro studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v akademickém roce 2012/2013 v bakalářských a navazujících magisterských programech

Rozhodnutí děkanky č. 2/2012

O změně výuky cizích jazyků na ZSF JU