Nacházíte se zde: Úvod

ZSF

Zaměstnanci: opatření

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2021

Interní multidisciplinární výzkumné projekty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019

kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2021

k evidenci studijních výsledků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020

k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2020/2021

Appendix No. 1 tot the Ordinance of the Dean of FHSS USB

to the conditions of admission procedure to bachelor study program in English for the academic year 2021/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2020

Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2020

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2020

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2020

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/21

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2020

Pravidla pro provoz elektronické pošty na ZSF JU

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2020

o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2019/20 a o registraci bakalářských / diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2020

Statut Etické komise Zdravotně socíální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019

k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20

Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019

kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích

Dodatek č.1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2019

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2019

Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2019

Vědecko-výzkumná rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2019

Pravidla finančního ohodnocování externích vyučujících

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2019

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2019

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018 - Dodatek č. 2

k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019

o složení a činnosti Akreditační komise Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích

Opatření PODATELNA - příloha č. 2 zástupy - Aktualizace 14.11.2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 SPISOVÝ ŘÁD příloha č. 2, ZÁSTUPY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI

Opatření PODATELNA - příloha č. 2 zástupy - Aktualizace 8.11.2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 SPISOVÝ ŘÁD ZÁSTUPY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2018

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2018

k veřejným prověrkám bezpečnosti práce

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2018

Zavedení identifikátorů vědeckých pracovníků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2018

ke jmenování komisí k provedení mimořádné inventarizace v roce 2018 ve vybraných objektech

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2018

Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků zaměstnanců fakulty.

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2018

kterým se vydává Organizační řád Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2017

Opatření děkana o složení a činnosti Akreditační komise Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2017

kterým se stanovuje zařazování akademických a vědeckých pracovníků a neakademických zaměstnanců do platových tříd a tarifních rozpětí těchto tříd, jakož i další náležitosti vyplývající z aplikace mzdového předpisu JU v podmínkách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2017

Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2017

k veřejným prověrkám bezpečnosti práce

Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2017

vymezujíjcí práva a povinnosti ředitelů ústavů, garantů studijních programů, garantů předmětů

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2017 - dodatek č. 1

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2017

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2017

Evidence a rozvržení pracovní doby

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2017

O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v roce 2016/2017 a o registraci bakalářských/ diplomových prací

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2017

Studentské hodnocení výuky v zimním semestru v akademickém roce 2016/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2017

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2016

Pověření osob při rozhodnutí o vhodnosti nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci kategorie průzkumu trhu

Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2016

ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2016

Studentské hodnocení výuky v LS v AR 2015/2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2015

Zavedení jednotného systému elektronické komunikace na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2015

Pověření osob při rozhodnutí o vhodnosti nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci kategorie průzkumu trhu

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2015

Jmenování členů škodní a likvidační komise

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2015

Vymezující kompetence proděkanů na ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2015

K rozsahu pravomocí delegovaných na tajemníka ZSF JU

Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2014

Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2014 o organizaci zápisu na letní semestr akademického roku 2014/2015

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014

Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014 ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2014

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2014

Stanovení poplatku za jmenovací řízení profesorem

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2014

Zpoplatnění habilitačního řízení

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2014

Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků zaměstnanců fakulty.

Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2013

k řešení krizových situací a způsobu provedení

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2013

Výkladové pravidlo k opatření č. 5/2012

Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2013

k provedení inventarizací v roce 2013

Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2013

Dodatek k Opatření děkanky č. 5/2012 k Hodnocení zaměstnanců fakulty

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2013

k veřejným prověrkám bezpečnosti práce

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2013

limity pokladní hotovosti

Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2012

k termínům finančního zůčtování grantových a ostatních účelově vázaných finančních prostředků

Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2012 + dodatek

k provedení inventarizací majetku v roce 2012

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2012

k veřejným prověrkám bezpečnosti práce

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2012

Hodnocení zaměstnanců fakulty

Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2017

Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU